Съдът в Монтана осъди храм да върне 80 000 лева след ремонт по европейски проект

Сподели в социалните мрежи:

Окръжен съд – Монтана осъди църква „Св. Д.“ – село Охрид да заплати на дружеството „Д.“ – Варна сумата от 80 000 лева – не възстановена на фирмата гаранция по договор за строително монтажни работи на храма.

Между църквата „Св. Д.“ и фирмата ЗСК „Д.“ през април 2016 г. бил сключен договор за ремонт и доставка на оборудване за храма на стойност 293 147,47 лева с ДДС. Финансирането е било осигурено чрез ДФ „Земеделие“ по програмата за развитие на селските райони. През март 2018 г. между храма и фирмата бил подписан и анекс към договора, като от дружеството внесли по сметка на църквата 150 000 лева гаранция за добро изпълнение на дейностите. След приключване на ремонта на 5 юни 2018 г. църква „Св. Д.“ подписала протокол за приемане на извършените СМР /акт обр. 19/ и приели всички дейности без забележки. Министърът на културата съгласувал въвеждането в експлоатация на ремонтирания храм и през септември 2018 г. община Бойчиновци въвела обекта в експлоатация. От църквата „Св. Д.“ платили на фирмата извършените строителни работи, а година по-късно – през март 2019 г. върнали и 70 000 лева – част от гаранцията. През юли същата година обаче след проверка на ДФ „Земеделие“ на ремонта на храма и наложена финансова корекция от 75 563, 70 лева поради установено неспазване на европейските регламенти, храмът отказал да върне останалата част от гаранцията за добро изпълнение – 80 000 лева. Поради което строителната фирма предявила към храма иск. След като се запозна с доказателствата по делото и изслуша страните Окръжен съд обяви, че искът е основателен и следва да се уважи. Възложената работа е приета без забележки и възражения, което се установява от подписаните актове и протоколи, възложителят е платил и всички извършени СМР, което налага извода, че строителната фирма е изправна страна, заявиха магистратите.

Затова съдът реши църква „Св. Д.“ – село Охрид, представлявана от протойерей А. А., да заплати на дружество „Д.“ – Варна 80 000 лева – невъзстановена гаранция за добро изпълнение на строително-монтажни работи. Съдът осъди храм „Св. Д.“ да заплати на дружество „Д.“ и деловодните разноски в размер на 3200 лева.

Решението може да се обжалва пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок.

Източник: Окръжен съд – Монтана

Може да харесате още...