Монтана Новини

84 родители са подпомогнати финансово от Община Мездра при раждане на дете

Сподели в социалните мрежи:

През последните 13 години еднократна финансова помощ на обща стойност малко над 500 хил. лв. са получили около 1 600 семейства.

С цел насърчаване на раждаемостта и на отглеждането на деца, през 2020 г. Община Мездра е изплатила еднократна финансова помощ при раждане на дете на 84 родители. 44 от тях са подпомогнати с по 350 лв. за първо дете, 35 – с по 300 лв. за второ дете и 5 – с по 100 лв. за трето дете. Две майки са получили еднократна помощ за новородени близнаци.

Общата сума, която е изплатена на правоимащите лица, е в размер на 26 950 лв. Целевите средства са отпуснати в изпълнение на Решение №37/ 30.01.2020 г. на Общинския съвет, с което е приет бюджетът на Община Мездра за миналата година.

Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето. Другото изискване е двамата родители имат минимум средно образование.

Мярката беше въведена преди 13 години с решение на Общинския съвет. Впоследствие тази добра практика беше възприета и от други общини в България. Средствата за финансовото й обезпечаване се залагат ежегодно в общинския бюджет. През периода 2008-2020 г. Община Мездра е подпомогнала общо 1 601 родители, за което от местната хазна са заделени 507 600 лв.

Източник: Община Мездра