Любопитно: Структура на илюминатите

Сподели в социалните мрежи:

Вайсхаупт създава организационна структура, която му гарантира пълен контрол над Ордена. Това е пирамидална организация, на чийто връх е той. Под него има двама подчинени, които на свой ред имат по двама под тях. И така върви на долу.
Никой член с изключение на неколцина под Вайсхаупт не знае имената на другите. Тези клетки се подържат разделени, а водачите знаят имената само на непосредствения си висшестоящ и на двамата си подчинени. Тази тактика се наблюдава в съвременността в структурата на комунистическите клетки и при днешните терористи. За да се засили потайността, в цялата кореспонденция се използват кодови имена. На другите илюминатаи Вайсхаупт е известен с кодовото име Спартак. Дори градовете имат кодови имена. Например кодовото име на Виена е Рим,,

Набиращите нови членове илюминатите търсят образовани млади мъже между 18 и 30 години от богати семейства с много връзки.

Структурата до голяма степен се базира на йезуитската организационна конфигурация. Вайсхаупт след това добавя структурата на франкмасоните, за да включи подобна система от степени, езотерично обучение и тайни методи за разпознаване. Във франкмасонството посветените откриват 3 основни ложи: Синя, която е разделена на три етапа или степени; Йорски ритуал, съставен от още десет степени; и Шотландски ритуал, с общо 32 степени. Тридесет и трета степен представлява човешката глава на върха на на 33- те прешлена на гръбначният стълб. Това е най- висшата публична известна степен. Масонската литература изяснява, че само онези които напредват отвъд 33-тата степан, са информирани за истинските цели и тайни на групата.

През 1827г се открива книгата на капитан Морган ,, Илюстрации на масонството от един от братството, който е посветил 30 години на темата“ Първата степан на Синията ложа се заклева ,, да се обвържа под заплахата на наказание не по- малко от прерязване на гърлото ми, изскубването на езика ми от корена и погребване на тялото ми в морските пясъци при отлив там, където приливът идва и си отива два пъти за 24 часа ….“ Наказанията на по-високите степени стават все по ужасни.

По същия начин структурата на илюминатите е на три основни класове: Инкубатор, Масонство и Мистерии. Всеки кандидат, който се смята за неподходящ за по- високите степени, е наричан Ста Бене (Бъди здрав) и е получавал безизходни задачи, които изключват понататъшен напредък.

Унизително звучащият клас Инкубатор е разделен на четири степени: Подготовка, Послушник, Минерва и Илюминатус Минор. Първите три се присъждат не особено отношение към някакъв конкретен орден. Подготовката е първоначалният етап на привличането на нов член с особено ударение върху определянето на вижданията на Църквата и Държавата. Кандидатът знае само името на този, който го привлича в Ордена, наречен инсинуатор, и изобщо не знае за шпионите на Ордена, наречени скрутатури, работата им е постоянно да проучват новите членове. С преминаването към етапа на Послушника от инициата се изисква да подпише споразумение за не разкриване, наречено ,,Силенцио“, и получава всичко което вижда и чува във всекидневието си. Послушникът чийто пробационен период може да е от една до три години в зависимост от възрастта му, е инструктиран да записва слабостите, предразсъдъците, действията, финансовия статус, интересите и страстите на всеки, който среща, включително и собственото си семейство, приятели и дори непознати. От него се очаква да напише история за неговият вице стоящ, този когото го е привлякъл. Освен това трябва да се потапя в живота и трудовете на историческите автори, философи, митологични герой, за да разбере по добре в документите на илюминатите.

Послушниците са обуславяни на подчинение. Те трябва да получават заповеди от вишестоящите си и да ги изпълняват. Инструктирани са да пазят в тайна всички дейности на Ордена. Послушниците които трябва да бъдат одобрени от техният брат инсинуатор, се изкачват на следващо ниво, за да станат Минервали.
Кандидатът се заклева да да бъде полезен на човечеството, да подържа вечно мълчание и да жертва всички лични интереси пред тези на обществото.
Минервалите са наречени на Минерва – римската богиня на мъдростта.
Минервалите, който се докажат като подготвени за по дълбоко ангажиране с Ордена, напредват до ранга Илюминатус Минор. Тези степени са инструктирани, че единствената пречка пред целта Ордена за универсално щастие е властта, която има Църквата и правителствата по света. Това означава, че водачите на тези институции трябва или да бъдат поставени под контрол или да бъдат унищожени. Ако това плаши или ужасява подходящият Илюминатус Минор, той не напредва повече, докато етиката му не бъде модифицирана.
В календара на сектата дните, в който академията се среща, са наречени Свещени и събранията се провеждат 2 пъти месечно, винаги по пълнолуние. Мястото където се срещат, на техният език се нарича Църква. То винаги трябва да има преддверие със солидна врата, подсилена с болтове, която трябва да се затваря по време на срещат; целият апартамент трябва така да е организиран, че да е невъзможно за неканени гости да видят или да чуят нещо от ставащото.
Инициацията в статус на Минерва винаги се провежда нощем, когато кандидатът е оставен сам в тъмна стая, за да медитира върху съдбата си. На светлината на три фенера, представляващи трите основни степени на илюминатите, кандидатът се заклева в пълна лоялност към Ордена. Също и съгласие с всяко наказание, което Орденът може да му наложи, ако наруши мълчанието. Само тогава ще получи фразата, нужна за присъединяване към събранията и академиите на Минервалите: ,,Далеч, далеч, ти профан такъв“. Кандидатът постепенно е въвеждан в структурите и целите на Ордена. На тази степен членът на ниво Инкубатор получава паролата на степента, ръкостискането и знак за разпознаване , заедно с медальон.
Масонският клас е разделен на две части с общо пет степени: Символна, състояща се от Чирак, Събрат Занаятчия, Майстор масон и Илюминатус Мажор; и Шотландска, съставена от Илюминатус Диридженс , или шотландски рицари.
Навлизайки в символните степени, кандидатът е в затъмнена стая, цялата покрита с черен материал, а участниците също са облечени в черно. Тук той се запознава с масонските степени. Тук му се разкрива, че илюминатите тайно контролират всички масонски ложи. Запознават го и с дейност, която разширява ролята му като Внимателен изследвач. Наречена ,,Познавай другите“, задачата изисква от членовете да описват в подробности събратята си до физическите им характеристики, лицеви черти, изразите, образованието, използването на езика, емоции и дори навиците им за сън.
Странно, но от Илюминатус Мажор се изисква да се научи да пише и с двете си ръце.
Паролата им е ,,Познавай себе си“. След символните степени идва идва степента Шотландски рицар, обхващаща Илюминатус Диридженс, на която се развиват администратори за Ордена. Това са внимателно преценени мъже, които ще отговарят за илюминираните масонски ложи , създавайки по този начин тайно общество в рамките на друго тайно общество. Посвещавани в стай, украсени в зелено.
Последната степен на мистериите също е разделена на две части с четири степени: Малки мистерии със степени Принц и Жрец, и Големи мистерии, съставени от степените Магус и Цар. Степента Принц на Малките мистерии е запазена за топ администраторите на Ордена. По времена посвещаването техните ръце са завързани, това символизира връзката на тиранията на Държавата и Църквата. След като обяви, че иска да бъде свободен човек ,кандидатът е отвеждан в основната стая, където получава официален костюм за своята степен- униформа, червено кепе, представляващо свободата, маслинова клонка, овчарска гега и корона.
Паролата за принца е ИЗКУПЛЕНИЕ. Жреците които се срещат веднъж годишно в това, което е известно като Синод, са въвеждани с превръзка на очите в каретата, за да се пази в тайна мястото на тяхното посвещаване. Ритуалът се води от главен жрец, наречен Деканус. Жреците илюминати получават избор да водят една от следните сцени: физика, медицина, математика, естествена история, политика, изкуствата или окултните науки. Жреците са учени да отхвърлят материалните притежания и, че владеенето на собственост води до неравенство и загуба на свободата. Учени са, че голямо богатство може да се натрупа само за сметка на другите. Кандидатите за жречеството са изправени пред избор на богатства, включително злато, бижута, меч и корона, или груба вълнена роба. Ако изберат робата , ще напредват. Кодовата дума за Жреца е ,,I-N-R-I” , която означава ( Иисус – цар на евреите).
Илюминатите от първите степени са обучавани на следните принципи:
1. Илюминатът, който желае да се издигне до най- великата степен, трябва да е свободен от всякаква религия, защото ако има религия никога няма да бъде допуснат до най- висока степен.

2. Доктрина на самоубийството, се изразява чрез същите термини като в предходните показания.

3. Целта оправдава средствата. Благополучието на ордена е оправдания за изнасилвания, отравяния, убийства, лъжесвидетелство, предателства, бунтове, за всичко, което предразсъдъците на хората наричат престъпления.

4. Човек трябва да се подчинява на по- голяма степен на вишестоящите си в Ордена, отколкото на суверена или на магистратите, които управляват народа. Чест, живот и богатство- всичко трябва да се жертва в името на висшестоящите.

5. Любовта към собственият принц и собствената страна е несъвместима с крайните цели на Ордена и човек трябва страстно да работи за постигането на тази цел. Висшестоящите илюминати трябва да се разглеждат като най-идеалните и най- просветените мъже; не бива да има съмнения в тяхната непогрешимост.

Илюминатите на най- ниските степени са обучавани на тези нравствени и политически принципи и… по – късно са приемани в по- високите степени.
Те използват всяка възможна хитрост, за да се доберат до различни постове и служби във всички страни. Освен това се хвалят, че притежават тайната на отварянето и повторното затваряне на писма, без това да може да се открие.
Измамата и изнудването са начините на Ордена да постигат целите си.

Може да харесате още...