Видин Новини

Община Видин стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

Сподели в социалните мрежи:

Тя предвижда ежедневна почасова грижа в домашна среда, предоставяна от социални асистенти. Целевите групи, към които е насочена специализираната социална услуга са деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон, както и лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност.

Максималната продължителност за ползване на услугата „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден. Тя ще се определя съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуалния план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.
В качеството си на доставчик, в изпълнение на Закона за социалните услуги, Община Видин започва приема на документи от кандидати за потребители от 25.01.2021 г. Те ще се подават в ОП „Социални дейности” (гр. Видин, ул. „Княз Борис I” №3), всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, на тел.: 094/601 192 или на имейл [email protected] Пълна информация, както и бланки на документите по образец са публикувани и на интернет страницата на Община Видин: https://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/social-health