Пенка Асенова: „Противообществените прояви на малолетни и непълнолетни намаляват“ (Добро утро, Северзапад)

Сподели в социалните мрежи:

Това каза в „Добро утро, Северозапад“ секретаря на Комисията, занимаваща се с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Видин – Пенка Асенова.

Наблюдава се обаче нова тенденция, а именно агресивност от страна на родителите.

„В последно време все по-често се срещаме с такива родители. Броят им нараства през последните години, дори агресивността си те я показват пред децата, с което дават много лош пример и всъщност ги възпитават точно в такава насока“, коментира Пенка Асенова.

Не са малко и децата, на които Комисията е помогнала и които на по-късен етап са се върнали за да благодарят.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ…

Може да харесате още...