Данните за преизбора на личен лекар през 2020-та година

smart
Сподели в социалните мрежи:

1 360 здравноосигурени лица са сменили личния си лекар през декември. За сравнение, 1 041 души са се възползвали от тази възможност през месец юни. Става ясно, че общо 2 401 души са се възползвали от свободното си право на персонален преизбор на общопрактикуващ лекар на територията на област Видин през 2020 година.

Здравноосигурените лица могат да променят избора си на личен лекар всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар е през месец юни 2021-ва година.
По всяко време може да се провери последната актуална регистрация при личен лекар на официалния сайт на

Националната здравноосигурителна каса: nhif.bg, рубрика „Услуги за граждани“, „Проверка на личен лекар“. Безплатно полученият уникален код за достъп дава същата възможност, както и личен достъп по всяко време до електронното здравноосигурително досие.

През 2020-та година договорите, които Районната здравноосигурителна каса сключва с амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ, са намалели с два. Един общопрактикуващ лекар е прекратил договора си с РЗОК-Видин, по собствена преценка и желание. Един от личните лекари, практикуващи на територията на област Видин, е починал.

Източник: Пресцентър на РЗОК- Видин

Може да харесате още...