Новини

Крайният срок за заплащане на таксата за домашно куче е 31 март

Сподели в социалните мрежи:

Община Мездра напомня на собствениците на домашни кучета, че крайният срок за плащане на годишната такса е 31 март.

Таксата за притежаване на домашен любимец (куче) е в размер на 10 лв. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на една дванадесета от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

След този срок ще се извършват проверки и при констатирани нарушения ще се налагат санкции в размер от 20 лв. до 200 лв. на основание Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра.

Всяко новопридобито куче трябва да бъде регистрирано в Община Мездра от неговия собственик в срок до три месеца от придобиването му.

Важно е да знаете, че:
• От таксата за притежаване на домашен любимец (куче) са освободени:
1. Кучета на лица с увреждания.
2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка.
3. Кучета, използвани за опитни цели.
4. Кучета, използвани от Българския червен кръст.
5. Кастрирани кучета.
6. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обекти.
7. Ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
• Освободените от такса собственици не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.
Всеки от нас може да помогне в усилията на Община Мездра за овладяване популацията на безстопанствените кучета!
Ще ни помогнете, ако:
• Собствениците на домашни любимци декларират своето куче в Община Мездра и заплатят съответната такса.
• Заведете своя домашен любимец на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и животните около вас.
• Ако няма да ползвате кучето за разплод, е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство.
• Домоуправителите впишат в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Община Мездра.

За контакти и допълнителна информация: тел. 0910 912 19 и 0910 920 08, вътр. 219 – Общинска екологична инспекция – Мездра.

Източник: Пресцентър на Община Мездра