Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ е разкрита в Белоградчик

Сподели в социалните мрежи:

Целта е обезпечаване на дейностите по предоставяне на грижи в домашна среда. Новата услуга ще допълва останалите социални услуги, предоставяни от общината в подкрепа на нуждаещите се, като включва почасова подкрепа в домашна среда, съобразно предварително изготвена оценка на потребностите на потребителите.

Услугата се предоставя на хора в над трудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена трудоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни с такива увреждания с
определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Услугата в домовете на потребителите ще бъде предоставяна от осем асистенти, като за организацията и управлението на социалната услугата ще отговаря координатор – дейности.
За осемте асистента, предоставящи услугата, ще бъде извършена заявка чрез Бюрото по труда.

Източник: Пресслужба на община Белоградчик

Може да харесате още...