Община Видин продължава подкрепата си за хората в нужда по време на епидемичната обстановка

Сподели в социалните мрежи:

Местната институция кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Патронажна грижа + в Община Видин“. Дейността е в продължение на изпълнявания от нея договор по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.
Патронажната грижа се фокусира върху предоставяне на подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Целевите групи по проекта са хора над 54 години с ограничения или в невъзможност да се самообслужват; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск; лице или член на семейството му, поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/ца до 12 г., който не може да остави детето/цата си сами.

Услугите, които ще се предоставят на потребителите ще се осъществяват по график от специалисти – медицински сестри, фелдшери, социални работници, домашни помощници и др. Ще се проследява всяко лице от целевата група да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден за период от 12 месеца.

Преди сключването на трудови договори с лицата, непосредствено преди стартиране на патронажната грижа, за тях ще бъде проведено обучение на базата на разработена от Министерството на здравеопазването програма.

Патронажната грижа ще се предоставя за минимум 158 лица и включва комплекс от услуги като помощ в дома, доставка на хранителни продукти и лекарства, заплащане на битови сметки (закупени със средства на потребителите); психологическа подкрепа и др. Тя ще се изпълнява в рамките на 12 месеца.

По Направление 2 на проекта: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности подкрепата, която ще бъде оказана се изразява в предоставяне на допълнителни средства за възнаграждения на служителите под формата на извънреден труд, който те полагат и към настоящия момент. За назначения персонал се осигуряват необходимите лични предпазни средства. Въвеждат се допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, ДДД (делегирани от държавата дейности), които се осъществяват текущо по график и при възникнала извънредна необходимост с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Персоналът и потребителите на социалните услуги, ДДД ще бъдат тествани при нужда за COVID-19. Ще се назначи помощен персонал към услугите: „Социален асистент“ – 35 бр. на пълно работно време – 8 часа; „Социален асистент“ – 10 бр. на непълно работно време – 4 часа. Ще се закупят преносими уреди за рехабилитация, преносими компютри, оборотни за услугите и употребявани от лицата, които извършват своята работа дистанционно от домашна среда.

ИЗТОЧНИК: ОБЩИНА ВИДИН

Може да харесате още...