Мездра организира традиционния Базар на мартениците и цветята

Сподели в социалните мрежи:

Във връзка с предстоящите мартенски празници Мездра организира традиционния Базар на мартениците и цветята. Поради обявената извънредна епидемична обстановка в страната той ще се проведе при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки срещу Covid-19.

Базарът ще бъде позициониран в централната градска част – в „Алеята на кестените“ и на площад „България”, през периода от 22.02.2021 г. до 08.03.2021 г., включително.

Желаещите да участват в базара трябва да подадат заявление (по образец) от 11.02.2021 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите, който се намира на партерния стаж в сградата на Общинска администрация – Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27), след предварително уточняване на мястото и заплащане на определената такса за съответния период.

По време на базара всички лица са длъжни да спазват физическа дистанция от най-малко 1,5 м, а при невъзможност от осигуряване на такава – да имат поставени предпазни маски за лице за еднократна или многократна употреба.

Продавачите, от своя страна, са длъжни да осигурят дезинфектант за ръце на заеманото от тях търговско място. Същевременно те са длъжни:
• да си осигурят подходящи леки защитни преместваеми приспособления (чадъри, шатри и др.), с които да предпазват стоките и себе си при лоши метеорологични условия;
• да разполагат съоръженията с артикулите само в определената им площ, като през целия период поддържат необходимата чистота и ред около нея;
• при служебна проверка да представят пред контролните органи всички необходими документи за извършване на съответната дейност и квитанцията за платена такса.

ИЗТОЧНИК: ОБЩИНА МЕЗДРА

Може да харесате още...