Окръжен съд – Враца търси медиатори

Сподели в социалните мрежи:

Центърът за медиация към Окръжен съд – Враца набира медиатори, като обхватът им на дейност ще е по дела, както в Окръжен съд – Враца, така и в районните съдилища във Враца, Мездра, Оряхово, Козлодуй и Бяла Слатина.
Участието на медиаторите в Центъра за медиация е доброволно и безвъзмездно. Центърът е създаден, за да подпомогне страните по съдебни дела да разрешат доброволно споровете помежду си. Медицацията се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове, както и в случаите, предвидени по НПК между физически или юридически лица. За страните по съдебните спорове процедурата по медиацията е безплатна.

Подаването на документите на кандидатите за медиатори ще става от 15 февруари до 15 март 2021 г. Кандидатите ще трябва да подадат в Информационния център на Окръжен съд – Враца следните документи:

– Заявление за участие в Центъра за медиация;

– Автобиография;

– Мотивационно писмо;

– Снимка дигитална, паспортен формат;

– Сертификат за медиатор;

– Удостоверение за вписване в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието;

– Диплома за присъдена образователна и научна степен;

– Документ за допълнителна специализация (напр. при търговски спорове, семейни, трудови правоотношения и други отношения);

– Декларация за приемане на принципите на работа на Центъра – доброволност и безвъзмездност;

– Декларация за съгласие за обработване на личните данни на основание GDPR (ЕС)2016/679 (Регламентът за защита на личните данни).

Формуляри на заявлението за участие и двете декларации могат да бъдат свалени от сайта на Окръжен съд – Враца, меню „Информация за съда“, подменю „Полезна информация“, подменю „Център по медиация“.

Работното време с граждани на Информационния център към Окръжен съд – Враца е от 9 до 17 ч.

За медиатори не могат да кандидатстват граждани, които са вещи лица или съдебни заседатели към Окръжен съд – Враца и районните съдилища в Мездра, Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина и Враца.

От 15 до 31 март документите на кандидатите ще бъдат проверени от комисия, назначена от административния ръководител на съда. От 1 до 15 април списъкът на избраните медиатори ще бъда публикуван на сайтовете на Окръжен съд – Враца и районните съдилища от съдебния район. Мандадът на медиаторите е три години, като един медиатор може да бъдат такъв не повече от два последователни мандата.

ИЗТОЧНИК: СЪД- ВРАЦА

Може да харесате още...