Кметът на Мездра издаде заповед за образуване на избирателни секции в общината

Сподели в социалните мрежи:

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., насрочени с Указ №9 от 14 януари 2021 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 5 от 19 януари 2021 г.), и на основание чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, кметът на община Мездра Иван Аспарухов издаде Заповед №75/ 08.02.2021 г., с която образува 42 избирателни секции на територията на общината.
14 от избирателните секции са в гр. Мездра, 2 в с. Зверино и по 1 в селата Боденец, Брусен, Върбешница, Горна Бешовица, Горна Кремена, Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Злидол, Игнатица, Крапец, Кален, Крета, Лик, Лютидол, Лютиброд, Моравица, Оселна, Очиндол, Ослен Криводол, Руска Бела, Ребърково, Старо село, Типченица, Цаконица и Царевец.
Със същата заповед кметът на община Мездра утвърждава номерацията на секциите с техния обхват и адрес, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 към заповедта, които са неразделна част от нея.
Съгласно Приложение №1 към заповедта е променено местонахождението на следните избирателни секции:
• Вместо в „Ню Текс“ АД (гр. Мездра, ул. Христо Ботев“ №90), Избирателна секция №0627000013 ще се помещава на първия етаж на двуетажна сграда, търговски обект – бивше кафе-аперитив, на ул. „Христо Ботев“ №93А.
• Вместо в „Ню Текс“ АД (гр. Мездра, ул. Христо Ботев“ №90), Избирателна секция №0627000014 ще се помещава на първия етаж на двуетажна сграда, търговски обект – бивш магазин, на ул. „Христо Ботев“ №93А.
• Вместо в сградата на Детската градина в с. Брусен (ул. „Цолич“ №15), Избирателна секция №0627000016 ще се помещава в салона на Кметство Брусен (ул. „Цолич“ №15).
• Вместо в сградата на бившето училище в с. Лютидол (ул. „Ал. Стамболийски“ №10) Избирателна секция №0627000031 ще се помещава в сградата на Кметство Лютидол (ул. „Мургаш“ №3).
Заповедта е изпратена на Териториално звено „ГРАО“ – Враца за информация и е обявена на официалната интернет страница на Община Мездра: www.mezdra.bg, в раздел „Парламентарни избори 2021“, за сведение на населението.
Контролът по нейното изпълнение е възложен на инж. Светлана Мицева – секретар на Община Мездра.
ИЗТОЧНИК: ПРЕС МЕЗДРА

Може да харесате още...