Одобриха проект на Община Видин за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Сподели в социалните мрежи:

Той се осъществява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 1 009 472,88 лв. С негова помощ Общината ще продължи подкрепата си за нуждаещите се по време на епидемичната обстановка.

Целевите групи по проекта са хора над 54 години с ограничения или в невъзможност да се самообслужват; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск; лице или член на семейството му, поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете (деца) до 12 г., който не може да остави детето (децата) си сами.

Услугите за потребителите ще се осъществяват по график от специалисти – медицински сестри, фелдшери, социални работници, домашни помощници и др. Ще се проследява всяко лице от целевата група да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден за период от 12 месеца.

Проектът ще подпомогне и всички социални услуги на територията на Община Видин, делегирани от държавата дейности, за по-доброто им функциониране. Освен че ще предоставя комплекс от грижи на около 160 лица, той ще осигури и трудова заетост за над 70 души.

Източник: Пресцентър на Община Видин

Може да харесате още...