Oбсъдиха бюджета на Белоградчик за тази година

Сподели в социалните мрежи:

Проектът на бюджета е публикуван на интернет сайта на общината, като е предоставена възможност на заинтересованите лица да внесат своите предложения писмено в Центъра за информация и услуги или чрез електронна поща. Бюджетната рамка за 2021 година е в размер на 9 877 517 лв. Конкретните параметри на проекта за бюджет бяха представени от Жанета Николова, гл. експерт „Бюджет и ФК”:

– Приходи за делегирани държавни дейности 6 423 571 лв;
– Приходи от местна дейност 3 453 946 лв;
– Разходи за делегирани държавни дейности 6 423 571 лв;
– Разходи за местна дейност 3 189 394 лв;
– Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи 264 552 лв.

Кметът на Белоградчик Борис Николов, подчерта, че тази година общинската администрация е заложила разчети за капиталови разходи за инвестиции, свързани с атракционни съоръжения. Предвид сложната епидемична обстановка, свързана с Covid-19, през настоящата година се очакват занижени собствените приходи от таксите за посещение на туристическите обекти и дърводобив. През 2020 г. три лизингови дружества са регистрирали седалища в град Белоградчик, което води до увеличаване на приходите от данък върху превозните средства.

Може да харесате още...