Кметът на Мездра свиква консултации за СИК

Сподели в социалните мрежи:

Кметът на община Мездра насрочи консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии за парламентарните избори 2021. Това съобщиха от Община Мездра.

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов отправи покана до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, до коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, както и до други партии и коалиции, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) в община Мездра на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Консултациите ще се проведат на 22 февруари 2021 г. (понеделник) от 11:00 часа в кабинета на кмета на община Мездра в сградата на Общинска администрация – Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 2, стая 204), при спазване на противоепидемичните мерки, определени от Министъра на здравеопазването.

Съгласно Решение №2062-НС/ 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, при консултациите участващите партии и коалиции представят:
• Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
– имената и ЕГН на предложените лица;
– длъжността в комисията, за която се предлагат;
– образование, специалност;
– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.;
• Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.;
• Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.;
• Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районна избирателна комисия – Враца. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.


С пълния текст на поканата за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии може да се запознаете на официалната интернет страница на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в секцията „Парламентарни избори 2021“.

Източник: Пресцентър

Може да харесате още...