Опростиха над 2,4 млн. лв. лихви по задължения на Община Видин за нередности при строежа на Пречиствателната станция

Сподели в социалните мрежи:

Във връзка с установени нередности при изпълнението на първия етап на проекта за изграждане на Пречиствателната станция на град Видин, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ (ОПОС), в края на миналата година Общината бе уведомена от Главна дирекция ОПОС, че за периода 01.08.2016 г. до 02.10.2020 г. има натрупани задължения в размер на 9 115 280, 85 лв., от които 6 550 604,68 лв. главница и 2 564 676,17 лв. лихви за забавяне. В резултат на усилията на д-р Цветан Ценков и екипа му и проведените разговори с Главна дирекция ОПОС, размерът на дължимите лихви бе преизчислен на малко над 104 хил. лв., което е намаление с над 2,4 млн. лв.
В момента Общината се бори в съда срещу друга санкция, наложена заради нарушения при втория етап на проекта за изграждане на Пречиствателната станция, който е реализиран в предходния мандат. Тъй като е била извършена промяна на един от експертите от страна на фирмата-изпълнител, което противоречи с правилата на Оперативна програма „Околна среда“, е определена финансова корекция в размер на 25% от стойността на сключения договор, което прави 3 786 393,34 лв. без ДДС.
В момента Община Видин изпълнява и подготвя множество проекти. В тази връзка беше създадено силно звено по инвеститорски контрол. Експертите в него имат задължение да следят изпълнението на всички проекти да е в съответствие с българското законодателство и правилата на финансиращите органи. Целта е налагане на строг контрол и гаранция за нулева корупция.
ИЗТОЧНИК: ОБЩИНА ВИДИН

Може да харесате още...