Стартира изпълнението на четвърти етап от реконструкцията на централната пешеходна зона във Видин

Сподели в социалните мрежи:

Проектът „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап”, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Днес бе проведена началната пресконференция, която се състоя в залата на Общинския съвет. На нея присъстваха заместник-кметът по европейски политики и инвестиции на Община Видин Десислава Тодорова и екипът по проекта. Неговият ръководител – архитект Ангел Недялков представи в резюме основните дейности и цели. Той обясни, че по проекта ще се обнови централната пешеходна зона (от Младежки дом – Видин до Спортна зала „Фестивална“), по чието протежение са концентрирани сгради с важни административни и обществени функции, с което ще се подобри облика на градската територия.

С изпълнението на проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап“ се очаква да се подобри качеството на живот и Видин да се превърне в още по-атрактивен за гостите на града, а това от своя страна ще подпомогне туристическото търсене и неговото обслужване.
Общата стойност на проекта е 1 330 630,38 лв., от които 177 736,31 лв. – съфинансиране от Община Видин. Периодът на изпълнение е от 30.12.2020 г. до 30.06.2023 г.

ИЗТОЧНИК:ОБЩИНА ВИДИН

Може да харесате още...