До 1 март работодателите подават справки за доходи, изплатени на физически лица през 2020 година

Сподели в социалните мрежи:

1 март е крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път. Това е така, защото законоустановения срок 28 февруари изтича в неприсъствен ден тази година.

Днес близо 46 хил. фирми получиха напомняне по мейл за наближаващия срок.
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи по извънтрудови правоотношения, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски за тях.
В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през годината облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски за тях.
Справките се подават само по електронен път чрез персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/. За улеснение на работодателите, приходната агенция предоставя и две допълнителни електронни услуги, с които може да се извърши проверка на вече подадените данни, като те могат и да се експортират под формата на таблица.
Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена интернет страницата на НАП в рубриката „Актуално“ или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, на цена съобразно тарифата на съответния оператор.
ИЗТОЧНИК: НАП

Може да харесате още...