Кметът на Видин връчи трудовите договори на назначени по проект „Заедно за по-добър живот“

Сподели в социалните мрежи:

Организираното по този повод събитие бе открито от Борислава Борисова, заместник-кмет на Община Видин. Тя съобщи, че общо 15 лица започват работа в рамките на проекта, който се изпълнява по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Той се реализира за период от 24 месеца, като стартира на 3.06.2019 г., но е удължен до края на тази година предвид епидемичната обстановка и невъзможността да се провеждат предвидените по него обучения на деца в риск от отпадане от училище и на деца, чийто майчин език не е българският. Заедно с това е увеличена и финансовата стойност на проекта и той възлиза на над 980 000 лв.

Кметът на Общината д-р Цветан Ценков поздрави новоназначените и им пожела успех.

„Много е хубаво, че млади хора като вас ще получат глътка въздух и ще имат възможност да работят. Не е хубаво обаче, когато Общината е най-големият работодател. И тук е мястото да кажа, че след като първата основна цел е подобряване на градската среда и възможността Видин да изглежда по един много по-различен и хубав начин – това съгражданите ни го виждат, втората основна цел на ръководството на Община Видин и на мен лично е разкриването на работни места“ – каза д-р Ценков.

В тази връзка посочи, че освен възможностите, които Общината предоставя по различни програми и проекти, изпълняващи се в момента, има и подобряване на инвестиционния климат. Той даде конкретен пример за видинска фирма за металообработващи машини, която разширява в момента производствената си дейност, а това ще позволи заетост на около 50 души.

Партньори на Община Видин по проекта „Заедно за по- добър живот“ са Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“, гр. Плевен, „ХЕНА“ ООД, гр. Видин, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Русалка“, гр. Видин.
Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най- маргинализираните общности и уязвими групи на територията на Община Видин.

Предвидено е изпълнението на осем дейности по двете програми. Мотивационно обучение по „Подобряване достъпа до заетост“ са преминали 114 лица през месец октомври 2019 г., като 37 от тях са били назначени на работа към Общината за срок от 10 месеца.

След удължаване на срока на проекта мотивационно обучение са преминали 34 лица, от които работа започват 15 души, също за срок от 10 месеца.

Източник: Пресцентър на Община Видин

Може да харесате още...