Видин Новини

Районната здравноосигурителна каса преведе средствата за здравноосигурителни плащания в област Видин

Сподели в социалните мрежи

Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) създаде необходимата организация, която позволи своевременното обработване на отчетните документи на лечебните заведения на територията на област Видин и изплащането на всички дължими средства в най-кратки срокове.

Районната здравноосигурителна каса преведе общо 664 605лв. на двете многопрофилни болници за активно лечение в област Видин. Размерът на средствата е в обхвата на утвърдените средства за здравноосигурителни плащания за пациенти, които са постъпвали по клинични пътеки /и в двете МБАЛ/, както и по клинични и амбулаторни процедури /само в областната МБАЛ „Св. Петка“/.

За оказаната първична извънболнична медицинска помощ на личните лекари са преведени общо 319 845лв. Преведената сума за специализирана медицинска помощ, оказана през месец януари 2021-ва година, е 275 489лв.; за медико-диагностична дейност при насочване за извършване на изследвания – 96 241лв. За оказана дентална помощ от стоматологичния пакет, предвиден за заплащане от Националната здравноосигурителна каса, на зъболекарите и медико-денталните центрове в област Видин са преведени 151 565лв.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие правилата, по които се извършват плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ. Сумата, която РЗОК заплаща, е повишена от 1000лв. и включва и осигурителните вноски на лицата. Изплаща се и на работещите в лаборатории в болничната и извънболничната помощ, които пряко извършват дейности по PCR диагностика на КОВИД-19. 292 969лв. е общият размер на средствата, преведени от РЗОК-Видин, за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка. Това е първият подобен превод на средства, който се извършва от РЗОК. Средствата се изплащат, считано от 01.01.2021г., въз основа на информацията, подавана от самите болници.
Продължава прилагането и на всички досегашни финансови инструменти, насочени към запазване на стабилността на здравната система и в подкрепа на работещите в нея:
• Изплатени са по 1 000лв. допълнително на всеки общопрактикуващ лекар, вкл. на наетите към практиките лекари.
• Гарантиране от НЗОК на 85% от приходите на лечебните заведения спрямо установен базисен размер, на тези, чиято заработка е по-малко.
• Изплатени са и средства, с които се гарантира финансирането на допълнителни възнаграждения за наетия на основен трудов договор персонал в болниците в размер на: 600лв. на лекарите, 360лв. на специалистите по здравни грижи и 120лв. на санитарите. 125 160лв. е общият размер на описаните средства за допълнителни възнаграждения, преведени от РЗОК-Видин на двете многопрофилни болници за активно лечение, както и на самостоятелния хемодиализен център в областта.

ИЗТОЧНИК: ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ВИДИН


Сподели в социалните мрежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *