Община Видин обяви старта на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради”

Сподели в социалните мрежи:

Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Това съобщиха от Община Видин.

На начална пресконференция проектът бе презентиран от ръководителя на екипа Светослав Скорчев, заместник-кмет „Устройство на територията и развитие на инфраструктурата“ на Община Видин. Предвидено е в рамките на проекта да бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Общината, както и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания и други, предвидени в техническия паспорт. Те целят повишаване на класа на енергопотребление, увеличаване на енергийни спестявания и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Светослав Скорчев подчерта, че в момента сградата на администрацията е в лошо техническо състояние. Тя е построена през 1970 година и оттогава основни ремонти не са правени. Изпълнението на дейностите по проекта ще позволи да се създадат по-добри условия както за служителите, така и за посетителите, ползващи услугите на администрацията. Ще се намалят годишното потребление на първична енергия, емисиите на парникови газове и ще се подобри външният облик не само на сградата, но и на централната градска част, където тя се намира.

Очаква се до три месеца да бъдат обявени обществените поръчки във връзка с изпълнението на проекта. Ако няма обжалвания, дейностите по него може да стартират през лятото.

Проектът е на обща стойност 3 399 692,22 лв., от които 2 874 502,65 лв. европейско финансиране от ЕФРР, 507 265,17 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и 17 924,40 лв. – съфинансиране от общинския бюджет. Периодът на изпълнение е  от 27.01.2021 г. до 27.07.2023 г.

Източник: Пресцентър

Може да харесате още...