От днес за 1 месец в област Враца са в сила временни противоепидемични мерки

Сподели в социалните мрежи:

Предвид усложнената епидемична обстановка с увеличаване броя на заразените лица с COVID-19 на територията на област Враца и негативни тенденции по отношение на разпространението на COVID-19 на областно ниво, отчетена 14-дневна заболяемост – 500,4 на 100 000 население за последните две седмици, след проведено заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ, със Заповед на директора на РЗИ – Враца от 00.00 ч. на 11 март 2021 г. за период от 1 месец, на територията на област Враца са в сила следните временни допълнителни противоепидемични мерки:

1. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ.

2. Увеличава се броят на леглата в лечебните заведения за болнична помощ за дейности по диагностика и лечение на лица, болни от COVID-19 /с готовност до 50% от общия брой легла/.

3. Въвежда се задължително носене на защитни маски на открити пространства при струпване на повече хора – пазари, тържища, изложения, централни улици и площади.

4. Забранява се провеждането на масови мероприятия в закрити помещения, свързани с провеждане на конференции, работни срещи, обучения, заседания, семинари.

5. Забранява се провеждането на занятия в танцови, езикови и др. школи, както и тренировките във фитнес и спортни зали.

6. Регистрираните заведения и ресторанти продължават да изпълняват въведените до момента противоепидемични мерки при 30% от капацитета и до 6 човека на маса.

7. Не се допуска провеждането на масови тържества като кръщенета, сватби, рождени дни, банкети и други, с повече от 15 човека.

8. Кметовете на общини, съвместно с ОД на МВР, ОДБХ и РЗИ следят за спазване на противоепидемичните мерки в заведенията за хранене и търговските обекти. За неспазването на въведените мерки се налагат определените санкции.

9. Управителите и ръководителите на търговски обекти, банки, администрации, неправителствени организации и предприятия не допускат служители и граждани без защитна маска и създават организация за спазване на дистанция между хората от 1,5 м в обектите.

10. Кметовете на общини определят лицата, които извършват контрол по спазване на противоепидемичните мерки за всяко населено място в област Враца.

На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки ще се търси административно-наказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето.

Въведените мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в областта.

ИЗТОЧНИК: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

Може да харесате още...