До 11 април на територията на община Мездра се въвеждат временни допълнителни противоепидемични мерки

Сподели в социалните мрежи:

Във връзка с Решения, приети с Протокол №02/ 09.03.2021 г. от проведено заседание на Областния оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания по повод усложнената епидемична обстановка и увеличаване броя на заболелите от Covid-19 в област Враца, както и Заповед №РД-01-63/ 09.03.2021 г. на директора на РЗИ – Враца, считано от 00:00 часа на 11.03.2021 г. за срок от един месец на територията на община Мездра се въвеждат следните временни допълнителни противоепидемични мерки:
1. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ.
2. Увеличава се броят на леглата в лечебните заведения за болнична помощ за дейности по диагностика и лечение на лица, болни от Covid-19 (с готовност до 50% от общия брой легла).;
3. Въвежда се задължително носене на защитни маски на открити пространства при струпване на повече хора – пазари, тържища, изложения, централни улици и площади.
4. Забранява се провеждането на масови мероприятия в закрити помещения, свързани с провеждане на конференции, работни срещи, обучения, заседания, семинари.
5. Забранява се провеждането на занятия в танцови, езикови и други школи, както и тренировките във фитнес и спортни зали.
6. Заведенията и ресторантите продължават да изпълняват въведените до момента противоепидемични мерки при 30% от капацитета и до 6 човека на маса.
7. Не се допуска провеждането на масови тържества като кръщенета, сватби, рождени дни, банкети и други, с повече от 15 човека.
8. Управителите и ръководителите на търговски обекти, банки, администрации, неправителствени организации и предприятия не допускат служители и граждани без защитна маска и създават организация за спазване на дистанция между хората от 1,5 м в обектите.
На лицата, които нарушават въведените временни допълнителни противоепидемични мерки, ще се налагат определените санкции.

ИЗТОЧНИК: ОБЩИНА МЕЗДРА

Може да харесате още...