ПП „Републиканци за България“ – Видин представиха акцентите на партията в сектор „Правосъдие“

Сподели в социалните мрежи:

„Необходимостта от реформи в правораздавателната система категорично е в дневния ред на обществото. Реформи, които да върнат доверието на гражданите в правовата държава, загубено заради липса на прозрачност, зависимост от политическия елит, технологично и информационно изоставане, и липса на чувство за справедливост“, заявиха кандидатите за народни представители от ПП „Републиканци за България“ – Видин, които представиха акцентите от програмата на партията в сектор „Правосъдие“.
От партията предлагат намаляване на мандата на главния прокурор до 5 години, без право на повторно избиране. „Предвиждаме въвеждането на ефективно вето на президента при назначаване на главния прокурор, както и председателите на ВАС и ВКС. В случай, че такова бъде упражнено, Висшият съдебен съвет трябва да излъчи друг кандидат, а отхвърленият не може да участва в новата процедура. Смятаме, че парламентарната квота в съдийската колегия на ВСС трябва да бъде намалена до 5-ма души, а прокурорската колегия да бъде редуцирана до 4-ма души. Това ще гарантира спазването на принципа за съдийско самоуправление и ще ограничи възможността на изпълнителната власт да диктува обвинението. Необходимо е и ефективно разделяне на ВСС на колегии – една на съдии и друга на прокурори и следователи, както и отпадане на пленума на ВСС. Вместо пленума да се създаде общо събрание на двете колегии, което да решава единствено общи въпроси по приемане проекта на бюджета на съдебната власт и за управлението на недвижимите имоти. По всички останали въпроси, вкл. и по кадровата политика и дисциплинарната отговорност на магистратите – съдии, прокурори и следователи, както и за прекратяване мандатите на членовете на Съвета да се произнася съответната колегия. Изборът да се осъществява с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на съответната колегия“, посочиха кандидатите за народни представители.
Според тях е необходимо да се въведе индивидуална конституционна жалба, както и да се намалят съдебните такси. „По този начин се защитават основните граждански свободи и се осигурява спазването на Европейската конвенция за защита на правата на човека. Предлагаме заплащането на съдебните такси да бъде в началото, а остатъка да се възлага на загубилата страна. По отношение на гражданските дела е необходимо намаляване на съдебните такси по примера на нотариалните такси. Що се отнася до адвокатския хонорар, то той трябва да е при резултат. С предвидените промени ще се улесни достъпът до адвокат на хора с ограничени доходи, които се нуждаят от правна защита“, посочи водачът на листата на партията за 5 МИР – Видин. Според „Републиканци за България“ специализираното наказателно правосъдие е със спорна ефективност, поради което трябва да бъде закрито. „В момента е политически зависимо и се използва като инструмент в ръцете на изпълнителната власт за разправа с опоненти“. За повишаване на прозрачността и доверието в работата на органите на съдебната власт, ПП „Републиканци за България“ предлагат въвеждане на електронно правосъдие. Според тях е необходимо технологично обновление и създаване на единен портал за електронно правосъдие. В него ще бъде визуализирана цялата информация по делата, ще има възможност да се проследят момента на връчване на призовките и протоколите от заседанията, както и страните да имат достъп до входящата и изходящата кореспонденция. Ще има и възможност за електронно подаване на искове, жалби и документи, подписани с електронен подпис“, посочи Огнян Ценков. Ценков подчерта и, че е необходима отмяна на института на допускане до касационно обжалване в гражданския процес, „който на практика ограничава гражданския процес в рамките на само две инстанции. В резултат видимо несправедливи съдебни решения често влизат в сила, без да са разгледани от Върховния касационен съд“.

Може да харесате още...