За поредна година Административен съд – Видин се включи в инициативата „Мениджър за един ден“

Legal law concept image - gavel jury room
Сподели в социалните мрежи:

За поредна година Административен съд – Видин се включи в една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria – „Мениджър за един ден“. Тази година програмата, имаща за цел да даде добър пример на младите хора, символ на модерно образование, се проведе по по-различен от обичайния модел начин, а именно онлайн, през платформата Zoom, заради наложените редица противоепидемични мерки.

Силно мотивирани, с интерес към правото и желание за нови знания, Симона Петрова и Светослав Каменов, ученици от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин и Селин Якубова, ученичка от СУ,,Св.Седмочисленици“ гр. Търговище заеха позицията Председател на Административен съд-Видин за един ден.

Инициативата бе открита в Съдебна зала №1 от съдия Антония Генадиева – Председател на Административен съд-Видин и Даниела Пинтова – административен секретар на съда. Те приветстваха младите онлайн председатели и изказаха своето възхищение и радост от желанието на учениците да се включат, макар и онлайн в тази емблематична програма.
Симона, Светослав и Селин бяха запознати с правомощията на административните съдилища, с историята и структурата на съда, с функциите на магистрати и съдебни служители, с делата, които се разглеждат и т.н.
Ролята на „Мениджър за един ден“ е кариерно ориентиране и за да направи това преживяване вълнуващо, Административен съд-Видин организира виртуална разходка из съда, показвайки го „отвътре“ , за да покаже на младите хора отговорността и мисията на съдията и съдебния служител.
Регистратурата бе първото място, което „посетиха“, защото именно там се получават всички документи, които постъпват в съда. След като бъдат обработени, документите по висящи и други дела се предават в деловодството, за да бъдат приложени и докладвани на съдия. Симона, Светослав и Селин с интерес „разгледаха“ административното и наказателно деловодство, разликите между тях, деловодните книги. Виртуалната разходка продължи със службите по „Връчване на призовки и съдебни книжа“ и „Архив“.
Всички съдебни служители с внимание, отзивчивост и старание запознаха Председателите за един ден с естеството на своята работа.
На финала, съдия Генадиева пожела на учениците: „…вдъхновение, професионално ориентиране и мотивация за обучение и развитие в областта на правото.“
Онлайн форматът на тазгодишното събитие се хареса на младите хора, позволи гостуване от друг край на България, и постави началото на нов модел на общуване.
ИЗТОЧНИК: Административен съд – Видин

Може да харесате още...