Агенцията по заетостта започват приемането на заявки от работодателите, които желаят подкрепа при наемането на безработни

Сподели в социалните мрежи:

От Агенцията по заетостта съобщават, че започват приемането на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на безработни.

Работодателите могат да подават документи в бюрата по труда в цялата страна до втори април включително, за да ползват преференции по различни насърчителни мерки за заетост и обучение.

Финансовата подкрепа се предоставя в рамките на Националния план за действие по заетостта за тази година, който предвижда субсидиране на заетостта на поне 1965 новоназначени безработни и над 200 наставници.

Предвижда се ежемесечно да се изплащат до 630 лева за заплата и дължимите осигурителни вноски на всяко наето безработно лице за стаж или чиракуване, или което е с престой в Бюрото по труда над шест месеца на възраст до 24 години или над 50-годишна възраст с основно и по-ниско образование, безработни майки с деца до пет години и други уязвими групи.

Насърчителните мерки предлагат варианти за работа както на пълно, така и на непълно работно време. Продължителността на осигуряваната заетост е различна в различните мерки и варира от 3 до 12 месеца.

Извън стартиралата процедура работодателите могат да кандидатстват и за други преференции и финансови средства за наемане на работа на определени групи безработни, а също и за провеждане на професионално обучение и обучение по ключови компетентности на заети в микро, малки и средни предприятия.

ЗТОЧНИК: АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТА

Може да харесате още...