Общинският съветник Юлиян Петров с право на отговор след съобщение на кметската администрация във Видин

Сподели в социалните мрежи:

С писмо до медиите съветникът съобщава, че община Видин била спестила информация по казуса с ледената пързалка.

ПУБЛИКУВАМЕ БЕЗ РЕДАКТОРСКА НАМЕСА:


Ще направя няколко доуточнения без да са извадени от контекста на въпросното прокурорско постановление.
Цитирам: „Във връзка с проверка на Специализирана прокуратура с преписка N2469/2020 г.“
В хода на проверката са установени следните факти, които кмета на общината и по-точно неговия ПР екип са скрили част от истината от въпросното постановление.
Прокорорът посочва, че (цитирам)-„посочените оферти събрани от възложителя на обществената поръчка- община Видин са определени лица на основание чл.20 ал.3 от ЗОП“-край на цитата. Такава обществена поръчка никога не е провеждана от община Видин.
Цитирам : „На 02.11.2020г. е бил сключен договор за дарение с Генади Велков председател на ОбС-Видин качеството му на дарител, дарил на община Видин в качеството и на дарен за временно ползване в периода 16.11.2020/31.12.2020 г. включително мобилна ледена пързалка.“
Такъв договор за дарение не е публикуван на сайта на община Видин. Дарението не може да остане анонимно, тъй като се касае за дарение на институция.
Цитат : “ На следващо място относно издадена заповед на кмета на община Видин с NРД-02-11-1354/20.11.2020г., с която той определя цената на вход за ползване на ледената пързалка за една сесия, се установява, че е извършено превишаване на права като е нарушил ЗМТД , с което определянето и администрирането на такси и цени се определят от ОбС-Видин. Нарушенията на кмета на община Видин се явяват нарушения на ЗМТД и ЗМСМА като компетентен орган за търсене на наказателна отговорност на кмета на общината се явява общински съвет Видин.
Екземпляр от постановлението да се изпрати на ОбС-Видин за търсене на административно наказателна отговорност от кмета на община Видин. След предприемане на действията от страна на общинския съвет Видин, Специализирана прокуратура да бъде уведомена за предприетите мерки и резултати от тях.
Постановлението подлежи на обжалване пред Апелативна специализирана прокуратура на основание чл.213 от НПК“.

Може да харесате още...