Срокът за плащането с отстъпка на местните данъци и такси изтича на 30 април

Сподели в социалните мрежи:

На 30 април изтича срокът за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства за 2021г. с 5 % отстъпка, ако се внесе пълния размер на дължимите суми. Това съобщават от Община Белоградчик.

След 30.04.2021г. задълженията могат да бъдат платени и на две равни вноски, както следва:
І – ва вноска: до 30.06.2021г.;
ІІ – ра вноска: до 31.10.2021г.

Плащането може да стане в брой или на ПОС терминал в касите на Центъра за услуги и информация в сградата на общината от 08:00 до 17:00 ч. без прекъсване всеки работен ден, с банков превод по следната сметка: IBAN BG65IABG74968400270200, BIC code: IABGBGSF, Интърнешънъл асет банк АД, клон Видин, офис Белоградчик, кодове за вид плащане: Данък върху превозни средства – 442300; Данък върху недвижими имоти – 442100; Такса за битови отпадъци – 442400; Патентен данък – 441400, както и в кметствата на населените места от общината за съоветното населено място.

За улеснение на гражданите, които живеят извън територията на общината, задълженията могат да се плащат лесно, евтино и бързо, без да е необходимо пътуване до Белоградчик. Това става на всяка една от касите на ИЗИПЕЙ /Easypay/в България и по интернет чрез сайта ИПЕЙ /Epay/. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК – за фирмите.

Други възможности са плащане на касите на Фаст Пей в страната, банковите клонове на ОББ, онлайн офисите на „Български пощи”, в банковите офиси на Банка ДСК ЕАД, през системата за отдалечено банкиране ДСК Директ и чрез директен дебит; чрез мобилното приложение iCard Дигитален портфейл и онлайн платформите www.leopay.eu, www.icard.bg, www.icard.com, www.mypos.eu, www.myATM.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие, включително и принудително по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Допълнителна информация и онлайн проверка на задълженията за МТД към община Белоградчик може да направи всеки в рубриката „Местни данъци и такси“ на официалния сайт: www.belogradchik.bg

Източник: Пресслужба община Белоградчик

Може да харесате още...