Видин Новини

Обществена среща- дискусия за изработване на план за интегрирано развитие на Община Белоградчик за периода 2021-2027

Сподели в социалните мрежи:

В голямата зала на Младежки дом – Белоградчик се проведе среща със заинтересовани лица от гр. Белоградчик и общината за представяне на процедурата по изработване на План за интегрирано развитие на община Белоградчик (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. Поканени са представители на обществеността, на образователните институции, бизнеса, пенсионерите, институции на държавната администрация, здравеопазването.

Целта на срещата е гражданите да бъдат запознати с изискванията за обхват и съдържание на плана, заложени в „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.”, както и да се съберат мненията на максимално широк кръг от заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитието на общината през следващия 7 годишен период.

Присъстващите бяха запознати с част от предложенията за реализиране на проекти за развитие на общината, изведени от събраните до момента 340 броя попълнени анкети от живеещите в града и прилежащите към общината села.
Състоялата се по време на срещата свободно проведената дискусия, премина активно и с интерес. Всеки желаещ да вземе отношение имаше възможността да очертае основните проблеми на общината и пътя за тяхното преодоляване, според вижданията и компетентността си. Изказаха се различни идеи за проекти, които да бъдат включени в разработката на плана, основно в областта на развитие на туристическата инфраструктура и атракции, както и благоустрояването на населените места.

Тази среща е част от поредица инициативи за консултиране на обществеността в рамките на разработване за Плана интегрирано развитие на община Белоградчик 2021 – 2027 г.

Източник: Пресслужба на община Белоградчик