Публикуваха списъка на физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC

Сподели в социалните мрежи:

Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението – всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Вижте пълният списък:

Обявени български физически лица по закона „Магнитски“ на 02 Юни 2021 г.
(бел. Публикувано на сайта на Министерство на финансите на САЩ – „Global Magnitsky Designations“;
„The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: … ):
№ по ред ИМЕНА
1 ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ
2 ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ
3 ИЛКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
№ по ред ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ДЪРЖАВА ЕИК
1 АДЛЕР БГ АД България 200874603
2 АНТИЧНО НАСЛЕДСТВО АД България 201673717
3 БМ СИСТЕМС ЕАД България 131382912
4 БУЛ ПАРТНЕРС ТРАВЕЛ ООД България 121211051
5 ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО България 177481686
6 БУЛИТ ТРЕЙД ООД България 121457476
7 КАРИТЕКС ЛЪКИ АД България 121633825
8 ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ЦСКА-48 АД България 131083632
9 ДЕКАРТ ООД България 131122494
10 ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ ЕАД България 131131080
11 ДОМИНО ГЕЙМС ООД България 202884681
12 ЕДЕ 2 ЕООД България 130855508
13 ЕФБЕТ ПАРТНЕРС ООД България 204839749
14 ЕВРОБЕТ ООД България 121179290
15 ЕВРОБЕТ ПАРТНЪРС ООД България 203950885
16 ЕВРОБЕТ ТРЕЙДИНГ ЕООД България 202647305
17 ЕВРОФУТБОЛ ООД България 831036657
18 ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД България 201043177
19 ЕВРОСЪДРУЖИЕ ООД България 130855554
20 ЕВРОБЕТ – РУМЪНИЯ ЕООД България 201220179
21 ГАЛЕНИТ ИНВЕСТ АД България 130329006
22 ГЕЙМС ЪНЛИМИТЕД ООД България 202621673
23 ИНТ ИНВЕСТ ЕООД България 205535941
24 ИНТ ЕООД България 204589523
25 ИНТЕРНЮЗ 98 ООД България 121584837
26 ИНТРЪСТ ЕАД България 204589733
27 ИНТТРАФИК ЕООД България 205244843
28 Кристиано ГР 53 АД България 204642716
29 Лотария БГ ООД България 203018962
30 ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС ООД България 131251717
31 МЕЛИОРА АКАДЕМИКА ЕООД България 202052161

ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПО OFAC по ред ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ДЪРЖАВА ЕИК
32 МЛ БИЛД ЕАД България 200108841
33 МОСТСТРОЙ ИЗТОК АД България 200112909
34 Национална Лотария АД България 204061981
35 НЕШЪНЪЛ ЛОТЕРИ ООД България 131251674
36 НОВЕ ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД България 201275656
37 НОВЕ ИНТЕРНАЛ ЕООД България 175382860
38 НОВЕ ПАРТНЕРС ООД България 175392527
39 НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ АД България 121024920
40 НУМЕРИКЪЛ ГЕЙМС ООД България 131252477
41 Олд Геймс ЕООД България 201084124
42 ПАРКСТРОЙ-СОФИЯ ООД България 130939917
43 ПРИМ БГ ЕАД България 201045769
44 ПРОПЪРТИ-ВБ ООД България 120598193
45 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ ООД България 831134806
46 РИЪЛ ИСТЕЙТС ИНТ ЕООД България 204930572
47 РЕКС ЛОТО АД България 175010714
48 СИГУРО ЕООД България 131567042
49 СИЗИФ-В ООД България 121136410
50 ФОНДАЦИЯ „ТРАКИЯ“ България 131258494
51 ТРАКИЯ-ПАПИР 96 ООД България 121220666
52 ТРАНС НОВЕ ООД България 175433597
53 ВА БО КЪМПАНИ ЕООД България 202066022
54 ВАБО 2008 ЕООД България 200481087
55 Вабо 2012 ЕООД България 201884835
56 ВАБО 2017 ООД България 204811027
57 ВАБО ИНТЕРНАЛ АД България 204682034
58 Вабо Мениджмънт ЕООД България 201884908
59 ВАБО СИСТЕМС ЕООД България 200431052
60 ВАБО-2005 ЕООД България 131502906
61 ВАТО 2002 ЕООД България 130839906
62 Ви Би Мениджмънт ЕООД България 202080417
63 ВЕРТЕКС ИМОТИ ЕООД България 175387373
64 ВИХРОГОНИКА АД България 203892599

Списък на свързаните юридически лица съгласно Решение на МС №441/04.06.2021г., т.1, буква „а“:
„Всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата,
включени в списъка на OFAC.“
№ по ред ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ДЪРЖАВА ЕИК СВЪРЗАНО ЛИЦЕ ОТ
СПИСЪКА НА OFAC
1 АПРИОРИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД България 200970719 Васил Божков
2 БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ ЕАД, заличен търговец на 19.12.2017г. България 175361211 Делян Пеевски
3 БИО УОТЪР ЕООД, заличен търговец на 08.02.2018 г. България 203628126 Делян Пеевски
4 БИО УОТЪР ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, заличен търговец на 12.02.2018 г. България 203628172 Делян Пеевски
5 ВААЛ ЕООД България 831545234 Васил Божков
6 ВЕРТЕКС-Б ЕООД, заличен търговец на 30.07.2019 г. България 175306058 Васил Божков
7 ВИ.БИ.СИ 1 ООД, заличен търговец на 16.10.2018 г. България 121816075 Васил Божков
8 ВСС 2009 ЕООД България 200855784 Васил Божков
9 ДЕТЕРМИНАНТ ЕООД, заличен търговец на 31.07.2019 г. България 175251366 Васил Божков
10 ДЖИ ТИ БИ 1 ООД – в ликвидация България 121227290 Васил Божков
11 ЕВРОЗАЛОГ АД България 130630810 Васил Божков
12 ЕЛ.ДЖИ.ЕН АД България 175370018 Васил Божков
13 И-КАРД ООД България 130259796 Васил Божков
14 МЕГА ЛОТО АД, заличен търговец на 29.12.2020 г. България 203754776 Васил Божков
15 НГ ПРОПЪРТИ ЕАД България 204519674 Васил Божков
16 НСН ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, заличен търговец на 01.01.2019 г. България 203628966 Делян Пеевски
17 Ню Геймс АД – в несъстоятелност България 203648851 Васил Божков
18 ПРОЕКТ – 2007 ЕООД България 175212881 Васил Божков
19 Al entisar general enterprises Co. ОАЕ Делян Пеевски
20 BALKAN ROADS Албания Васил Божков
21 Cygnus HOLDING S.A. Люксембург Васил Божков
22 HOUBLON OVERSEAS LIMITED Британски Вирджински острови Васил Божков
23 Intrust limited ОАЕ Делян Пеевски
24 Liconex Ltd. Кипър Васил Божков
25 Mercury holding ltd ОАЕ Делян Пеевски
26 NGM SPC Limited ОАЕ Васил Божков
27 Pure blue event management LLC ОАЕ Делян Пеевски
28 SCI BO Франция Васил Божков
29 SCI BOTWO Франция Васил Божков
30 Бел сайт корпорейшън Н.В. Нидерландски Антили Васил Божков
31 Тетра интернешънъл С.А. Люксембург Васил Божков
32 УДБРУК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД Британски Вирджински острови Васил Божков
33 Фърст инвестмънт интернешънъл С.А. Люксембург Васил Божков

Списък на ФЛ, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква б) от Решение № 441 от 04 юни 2021 г. на Министерски съвет на Република България
№ по ред ТРИ ИМЕНА ЕГН/ЛНЧ
1 АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА СТОЯНОВА 610327****
2 АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ 570815****
3 АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ 411023****
4 АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ АНГЕЛОВ 800727****
5 БОРИС ЛУКОВ БЕКЯРОВ 550115****
6 БОЯН СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ 751103****
7 ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ 571215****
8 ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ ГАНЕВ 760623****
9 ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА 510117****
10 ЖАНА СЛАВЧЕВА КАНЕЛОВА 750311****
11 ИВАНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА 600421****
12 ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА 550722****
13 МИЛЕН ИВАНОВ СТАМАТОВ 720206****
14 МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ 790810****
15 ПЕПА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДЕВА-МИХОВА 680831****
16 ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ 540614****
17 ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ 550426****
18 СТЕФАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ 460109****
19 ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА 541113****
20 ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ 730228****
21 ЯНКО ТОДОРОВ РАДЕНКОВ 530707****

ИЗТОЧНИК: Министерството на финансите

Може да харесате още...