Продължават проекта за доставка на топъл обяд в община Белоградчик

Сподели в социалните мрежи:

Община Белоградчик подписа Анекс със Агенцията за социално подпомагане, с който бе удължен срока на Договора на проект „Обществена трапезария “, който стартира в края на януари тази година. Проекта се изпълнява на цялата територия на общината, като топъл обяд получават 80 лица. Дейностите се финансират по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

С подписания анекс срока за изпълнение на проекта се увеличи от 71 дни, на 175 работни дни, като по този начин ще се предоставя услугата, за периода до 30.09.2021г. на 80 лица и семейства в нужда.
Чрез реализирането на проекта се обхващат най-уязвимите жители в общината, които попадат в следните целеви групи:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
– Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
– Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Ежедневно, в работните дни от седмицата на потребителите се предоставя топла храна – супа, основно ядене и хляб и при икономии веднъж седмично десерт.

Общият размер на финансирането по настоящият проект е 41 580,00 лв., като от тях за храна са 37 800,00 лв., административните разходи са 1890,00 лв. и разходи за съпътстващи мерки в размер на 1 890,00 лв.

Източник: Пресслужба община Белоградчик

Снимка: https://trg.bg/

Може да харесате още...