ИДЕЯ: Видин да стане Свободна икономическа зона (Добро утро, Северозапад)

Сподели в социалните мрежи:

Автор на стратегическия документ е проф. Димитър Тадаръков, който по покана на кмета на Общината д-р Цветан Ценков представи днес своята разработка пред видинската общественост.

Събитието се проведе в зала „Филхармония“ и на него присъстваха областният управител Огнян Асенов, председателят на Общинския съвет Генади Велков, заместник-кметовете Борислава Борисова, Десислава Тодорова, Цветомира Илиева, секретарят на Общината Валери Димитров, общински съветници, представители на бизнеса и на неправителствени организации, както и граждани.
От тази концепция зависи развитието на нашия град и Община през следващите десетилетия, заяви в началото на срещата кметът д-р Ценков. Той подчерта, че един от приоритетите за настоящия екип на Общината е именно постигането на икономическо развитие на Видин. Основният въпрос, на който трябва да се даде отговор е как общинската администрация ще стимулира и ще привлича инвеститори, заяви видинският кмет. Д-р Ценков посочи, че за всеки потенциален инвеститор изключително важна е средата, в която ще прави бизнес, като отбеляза, че по тази причина е въвел политика на нулева търпимост спрямо корупцията. Кметът беше категоричен също така, че една от основните задачи на общинското ръководство е да подкрепи на първо място тези видински граждани, които биха желали да инвестират в родния си град, което е и една от целите на концепцията.
„Следващото правителство трябва да се замисли върху един сериозен проблем – нуждата от децентрализация. България не е само София, Пловдив и морето. Темата за икономическото развитие е изключително важна. Ние като Общината трябва да направим нещо просто – през Общинския съвет да приемем тази концепция, ако се одобри тя от обществеността и от общинските съветници, и да започнем да надграждаме с контакти с министерства, с Агенцията за чуждестранни инвестиции“, каза д-р Ценков.
От своя страна проф. Тадаръков обясни, че отворената концепция е опит да се поеме по нов път на икономическо развитие на Община Видин. Според него, особено важно е, че всички необходими първоначални действия са в правомощията на Общинския съвет, който трябва да вземе съответните решения. Водещо място в модела за Свободна икономическа зона има приемането на данъчна политика на ниво Община, чрез която да се насърчават инвестициите във всички сфери на икономиката – пример за това са данъчни облекчения в определен размер в зависимост от реализираната инвестиция, обясни проф. Тадаръков. Идеята е в тази Свободна икономическа зона инвеститорите да се ползват от два вида стимули – данъчни (определени с решения на ОбС) и финансови (от държавата, например по линия на Закона за насърчаване на инвестициите). Концепцията предвижда още подкрепа за местното производство, структурни промени на ниво общинска администрация, а на по-късен етап и създаване на фонд, който да подкрепя предприемачески инициативи.
Проф. Тадаръков подчерта, че създаването на Свободна икономическа зона е продължителен и отворен процес, който се нуждае както от административни, данъчни, структурни и други промени, така и от привличане на външно финансиране. То може да дойде както от националния бюджет и инвестиционни фондове, така и по линия на бъдещия План за възстановяване и развитие 2021 – 2027 година с неговите четири стълба („Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“, „Справедлива България“) и на оперативните програми.
Кметът на Видин благодари на проф. Тадаръков за това, че е готов безвъзмездно да предостави на Общината своята научна разработка. Д-р Ценков обяви, че предстои концепцията да бъде обсъдена и с кметовете на общините Зайчар и Неготин в Сърбия и на Калафат в Румъния, както и с областните управители на трите трансгранични региона и с посланиците на Сърбия и Румъния. Целта е ако предложеният от проф. Тадаръков модел получи обществена подкрепа и бъде реализиран във Видин, в последствие да бъде приложен и в граничните райони на двете съседни държави. Д-р Ценков подчерта, че с днешната среща-дискусия се поставя началото на обществения дебат, който ще продължи през следващите седмици.

Може да харесате още...