Враца Новини

Поздравителен адрес на Кмета на Мездра по случай празника на общината

Сподели в социалните мрежи:

ДО
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА МЕЗДРА,
КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА
П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С
Уважаеми служители в Община Мездра,
Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,
Уважаеми общински съветници,
Приемете най-сърдечни поздрави от името на ръководния екип на Община Мездра по случай нашия общ празник – Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври!
На този ден отдаваме дължимото уважение на служителите в Общинската администрация, ангажирани с отговорната задача да решават ежедневните проблеми на жителите на община Мездра, на кметовете на кметства и на кметските наместници, които са най-близо, в радост и болка, до хората в по-малките населени места, на общинските съветници като изразители на волята на гражданите на общината.
Позволете ми да Ви благодаря за съвместната ни работа в името на просперитета на община Мездра и да Ви пожелая да бъдете още по-взискателни към себе си при отстояване на интересите на нашите съграждани!
Продължавайте да работите все така всеотдайно и упорито за развитието на нашия общ дом – община Мездра!
Бъдете живи и здрави!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ИВАН АСПАРУХОВ,
Кмет на община Мездра

Източник: Пресцентър на Община Мездра