Враца Новини

Окончателно: Бракуват старите тролейбуси във Враца

Сподели в социалните мрежи:

В Общински съвет – Враца е постъпило Мотивирано предложение с Вх.№ 2600-2863/13.10.2021 г. от Виктория Красимирова Христова-Начева – Управител на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД относно даване съгласие за бракуване негодни за употреба дълготрайни материални активи (превозни средства) – 15 бр. тролейбуси с марка „ЗИУ“, собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД, пише зовнюз.бг.

Управителят на дружеството, във връзка с обновяване на автопарка с 9 бр. чисто нови тролейбуси и предстоящото придобиване на 13 бр. чисто нови eлектробуси, предлага старите негодни за употреба превозни средства да бъдат бракувани и продадени.

Тролейбусите са произведени 1990 година, а два от тях в 1985 г. В експлоатация са от 30 години.
Видът и техническото състояние на превозните средства не позволява безопасната им употреба за превоз на пътници. Същевременно, старите превозни средства заемат голяма част от депото и възпрепятстват изграждането на кабелни трасета и зарядни станции, част от проекта „Модернизиране на градски транспорт Враца“, предназначени за новите електробуси.

Със Заповед № 55/04.10.2021 г. Управителят на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД е назначил комисия, която е извършила оглед и преценка на техническото състояние на дълготрайните материални активи и е констатирала тяхната негодност за по-нататъшна употреба.

Един от тролейбусите ще бъде съхранен, реставриран и оставен за бъдещ музеен експонат.

Източник: https://zovnews.com/