Започва акция „Зима“ от понеделник (Добро утро, Северозапад)

Сподели в социалните мрежи:

Превантивната национална кампания цели ограничаване на пътнотранспортния травматизъм

Традиционната акция „Зима“ ще се проведе от 1 до 30 ноември, през месеца в област Видин ще има засилени проверки и тематични специализирани операции. Активният контрол по пътищата в региона ще продължи през целия есенно-зимен период, съобщи на брифинг днес главен инспектор Владимир Герасимов – началник на видинския сектор „Пътна полиция“.

През миналия есенно-зимен сезон – от 1.11.2020 г. до 31.03.2021 г., на територията на региона са възникнали общо 135 пътнотранспортни произшествия, без жертви, с 38 ранени. (В периода от 1.11.2019 г. до 31.03.2020 г. са били регистрирани 141 катастрофи с двама загинали и 33 ранени).

От 1 януари до 29 октомври 2021 г. на територията на област Видин са настъпили общо 324 катастрофи с пет жертви и 70 ранени. (За същия период на 2020 г. пътнотранспортните произшествия са били 280 с 13 жертви и 104 ранени).

И тази година в рамките на акция „ЗИМА“ ще се реализират три кампании.

Кампания I „С безопасно пътно превозно средство през зимата“ – от 1 до 10 ноември, насочена към водачите на ППС (велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др.).

Кампания II „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ – от 11 до 20 ноември, насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.

Кампания III „Безопасно шофиране през зимата“ – от 21 до 30 ноември, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците.

В хода на Кампания I при регистрация и пререгистрация на ППС ще се извършва проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания. Съвместно с представители на местната власт ще се проверява наличието на регистрация и изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Контролът на пътните полицаи ще бъде насочен към спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа; недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС и без необходимото оборудване; недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка; недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години; недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки.

В хода на Кампания II дейността на контролните органи ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, пътниците и водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Контролът ще бъде насочен към спазването на правилата за безопасно пресичане на платното за движение от пешеходците. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието, движещи се неправилно особено извън населените места; пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, както и към такива, които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. При констатиране неизползването на обезопасителни колани/системи/каски от пътници отношение ще се взима спрямо тях и във всички случаи спрямо водачите в съответствие със законовите разпоредби; недопускане отнемането на предимството на пешеходците от страна на водачите на ППС, като спрямо нарушителите ще се прилага нулева толерантност.

В хода на Кампания III проверките ще бъдат насочени към техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, а контрол ще се осъществява на подходящи места край пътя, с явно и видимо присъствие на полицейските органи.

Независимо от обявените теми на кампаниите при установяване на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение на място. По време на акция „Зима“ ще се извърши и оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка, и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При констатирани нередности и пропуски ще се изготвят предписания до собствениците на пътя.

Ежегодно, третата неделя на месец ноември се отбелязва като Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Решението за това е на Генералната асамблея на ООН. Календарният ден за възпоменание тази година е 21 ноември.

Може да харесате още...