Област Видин е в готовност за работа при зимни условия

Сподели в социалните мрежи:

На 01.11.2021г., под председателството на заместник областния управител Шишман Чаушев, се проведе редовно заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие с националния и с общинските щабове. Това съобщиха от Областна Администрация Видин.

Целта на срещата бе докладване и обсъждане на готовността за работа на фирмите, организациите и учрежденията през предстоящия зимен сезон. Представители на териториални звена на централната изпълнителна власт и общините докладваха за предприетите до момента и предстоящите дейности във връзка с подсигуряване на зимен сезон 2021/2022.

От Областно пътно управление – Видин докладваха, че е изготвен и съгласуван Плана за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа в областта. Стана ясно, че институцията ще възлага за поддържане и текущ ремонт 600,00 км. републиканска пътна мрежа, която следва да се поддържа в съответните степени и нива, определени в Плана. Предстои сформиране на Оперативен щаб, който през зимния период е постоянно действащ. Относно техническата обезпеченост на фирмата за изпълнение на договорените задължения по снегопочистване и обработка на настилките срещу зимната хлъзгавост на пътищата, през сезон 2021/2022г. на територията на област Видин ще бъдат на разположение общо 72 машини. За предвидените дейности ще са необходими 13 000 тона пясък, 3 300 тона техническа сол и 30 тона сухо вещество калциев двухлорид.

Представителят на Електроенергийния системен оператор – Мрежови експлоатационен подрайон – Видин информира, че са извършени всички дейности по профилактика и поддържане на преносната мрежа и съоръженията в обектите на „ЕСО” ЕАД при МЕПР – Видин на цялата територия, обслужвана от подрайона. Уточнено бе, че извършените мероприятия гарантират нормалната им работа през есенно-зимния период 2021-2022г. В сектор „Автотранспорт“ на дружеството всички автомобили и специализирана техника, които се ползват, са технически изправни. Осигурено е необходимото зимно работно облекло за персонала, което допринася за пълноценното изпълнение на задълженията.

От информация, представена от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, става ясно, че се изпълнява в определения обем и срок одобрената план-програма по поддържане на електросъоръженията, собственост на дружеството, което е предпоставка за осигуряване на нормално електроснабдяване на потребителите през есенно-зимния сезон.

Представител на РЗИ-Видин докладва за готовността на институцията, лечебните и здравните заведения в областта за работа в усложнена зимна обстановка. Стана ясно, че са изготвени и изпратени Указания за подготовката на лечебните и здравните заведения на територията на област Видин за работа при усложнена зимна обстановка. РЗИ – Видин е в постоянна връзка с Министерството на здравеопазването, здравните заведения в областта и членовете на Щаба, което гарантира бързата обмяна на актуална информация и оказване на незабавна помощ и съдействие при необходимост.

Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” съобщи, че е извършена подготовка на пожарната и спасителната техника за работа при есенно-зимни условия. Трите пожарни служби в областта разполагат с по два автомобила с висока проходимост, а в РСПБЗН – Видин се осигурява дежурство и с една верижна машина МТЛБ. Освен това Дирекцията разполага с 2 броя МПС тип „UTB“ и 1 брой „ATV“, както и с два микробуса с повишена проходимост за извозване на хора и доставяне на стоки от първа необходимост.
Направени са обходи на всички външни и вътрешни водопроводни мрежи, регистрираните и новооткрити аварии и течове се отстраняват своевременно. Работи се по осигуряване на всички съоръжения против замръзване, се посочва в доклада на „ВиК” – Видин. До края на месец ноември се очаква получаване и подмяна на помпени агрегати на ПС „Вила пчела“ и ПС „Майор Узуново“. Провежда се есенна дезинфекция по график на територията, обслужвана от дружеството като ВиК оператор. Затворени са вентилационните отвори на трафопостовете. Продължава възстановяването на уличните настилки при отстраняването на аварии. Тази дейност ще продължи в зависимост от метеорологичните условия.

От доклада на началника на Регионалното управление на образованието Видин става ясно, че всички училища и детски градини в област Видин са готови за работа при зимни условия.

На провелото се заседание присъстваха и представители на общините от областта, които докладваха за предприетите мерки за защитата при бедствия при усложнена зимна обстановка. Повечето общини в областта имат сключени действащи договори за извършване на зимното поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа. Изключение правят общините, които използват налична собствена техника. Представители на местната власт информираха за непочистени от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД клони в близост до електропреносната мрежа, което при усложнена зимна обстановка би довело до прекъсване на електрозахранването.

В края на днешното заседание заместник областният управител Шишман Чаушев изрази увереност, че навременна, добра комуникация и съдействие между институциите, имащи отношение към подсигуряване спокойствието и сигурността на жители на областта, ще продължи и занапред.

Източник: Пресцентър на Областна Администрация Видин

Може да харесате още...