Остават три дни за плащане на авансовите вноски за 2021 година

Сподели в социалните мрежи:

На 1 декември изтича срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2021 година, които фирмите и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, декларираха до 15 ноември тази година. При плащане след законоустановения срок се дължат лихви до датата на внасянето на авансовата вноска, но не по-късно от 31 декември на текущата година.
Авансовите вноски, определени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане се внасят в републиканския бюджет.
Малко над 400 фирми от Видинска област, чиито нетни приходи от продажби за 2019 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски. Тези вноски са месечни или тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за 2021 година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби над 3 000 000 лв., а тримесечни – при нетни приходи от продажби от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.
До днес почти две трети от фирмите, регистрирани в област Видин, внесоха декларираните от тях авансови вноски.
Повече информация за плащането на корпоративен данък можете да намерите на сайта на НАП – www.nra.bg и на телефона на Информационния център: 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.

Може да харесате още...