Oбщина Видин: Предложеното увеличение на местните данъци не е самоцелно и в ущърб на гражданите

Сподели в социалните мрежи:

През последните месеци видинчани се убедиха колко по-хубава може да стане средата, в която живеем. Улиците и междублоковите пространства да са асфалтирани, да е чисто, парковете и останалите зелени зони да са поддържани. Всички искаме да има модерно енергоспестяващо улично осветление в населените места на Общината. Мечтаем Видин да бъде газифициран, да се реновира цялата спортна инфраструктура и градският стадион да се превърне в модерно спортно съоръжение, да има нови спортни и детски площадки. Но за да се случи всичко това, са необходими пари.

Местните данъци и такси са основният източник на средства за ремонти на общински сгради, за дейности по благоустрояване и облагородяване на населените места. От 2008 година обаче техният размер не е променян. Междувременно минималната работна заплата в страната се повиши три пъти – от 220 лв. през 2008 година до 650 лв. сега, като се обсъжда ново увеличение в началото на следващата година. За този период значително нараснаха и цените на всички стоки и услуги, включително на строителните материали.
През последните пет години Община Видин събира средно около 2,5 млн. лв. на година от такса за битови отпадъци. Тази сума е недостатъчна, за да се извършва сметосъбиране и сметоизвозване, да се заплаща депонирането в регионалното депо, както и да се правят задължителните отчисления към РИОСВ – Монтана. С предлаганото увеличение на такса смет Общината ще може да извършва тези услуги с по-високо качество, като бъдат закупени и нови модерни съдове за смет и се въведе интелигентна система за сметосъбиране (кофи с датчици), както и частично да се погасят вноските към екоинспекцията в Монтана. В случай че размерът на таксата не бъде актуализиран, ще е невъзможно да започне заплащането на наследените от предходните два мандата задължения, възлизащи на близо 14 млн. лв., в които влизат дългове към РИОСВ – Монтана за почти 6,9 млн. лв., натрупани в периода от 2015 г. до 1.10.2021 г., както и над 6,7 млн. лв. задължение по нередност, констатирана от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, във връзка с проекта за изграждане на Пречиствателната станция.
Предвижданото увеличение на такса смет не засяга промишлените обекти. Същевременно дори след предлаганата корекция промилите за жилищни имоти в Община Видин остават по-ниски в сравнение с много общини в България. Например: в Монтана е 3,86 промила за жилищни имоти; Ловеч – 5,1 промила; Димитровград – 5,5 промила за общинския център и 6,8 промила за останалите населени места.
Лошото състояние на уличната мрежа и като цяло на инфраструктурата в населените места на Община Видин е сериозен проблем, чието решение изисква значителен финансов ресурс. До момента основна част от средствата, инвестирани в дейности по благоустрояване, са от външни източници – оперативни програми или целеви средства от държавния бюджет. Очакванията са, че в бъдеще това финансиране ще е все по-недостатъчно, което изисква Общината да заделя собствени средства. Именно това налага и предлаганото увеличение на местните данъци.
По тези причини, след подробни анализи, експертите в общинската администрация подготвят предложенията за увеличение на местните данъци и такси, съобразени с икономическото състояние на региона и възможностите на населението.

 

 

 

Сравнителна таблица

 

  АПАРТАМЕНТИ
Адрес Квадратура Основно Жилище Данъчна оценка Промил 2020 г. Такса ТБО 2020 г. Промил 2022 г. Такса ТБО 2022 г.
Зона
Ул.“Папуджийска“ № 1 – I-ва зона 69,00 кв.м да 28 182,80 2 56,37 3,85 108,5
Ул.“Папуджийска“ № 1 I-ва зона 89,40 кв.м да 26 408,30 2 52.82 3,85 101,7
Ул.“Широка“ № 23 – II-ра зона 68,55 кв.м да 20 050,50 2 40,1 3,85 77,2
Ул.“Крум Бъчваров“ № 13 – II-ра зона 56,49 кв.м да 12 181,30 2 24,36 3,85 46,9
ж.к.“Бонония“ № 14 – III-та зона 62,45 кв.м да 10 003,80 2 20,01 3,85 38,5
Ул. „Иглика“ №11 – IV зона 60,60 кв.м да 8 900,30 2 17,8 3,85 34,3
  НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – СЕЛА
Населено място Вид партида Основно Жилище Данъчна оценка Промил 2020 г. Такса ТБО 2020 г. Промил 2022 г. Такса ТБО 2022 г.
с. Иново Земя и сграда да 2227,2 1 2,23 3,85 8,6
с. Иново Земя и сграда да 1876,8 1 1,88 3,85 7,2
с. Динковица Земя и сграда да 3486 1 3,49 3,85 13,4
с. Ботево Земя и сграда да 3114,1 1 3,11 3,85 12,0
с. Капитановци Земя и сграда да 2893,6 1 2,89 3,85 11,1

 

Може да харесате още...