Съвместно българо-румънско учение за симулиране на реална кризисна ситуация се проведе в Мездра

Сподели в социалните мрежи:

Съвместно българо-румънско учение за симулиране на реална кризисна ситуация се проведе на 13 и 14 декември 2021 г. в гр. Мездра. Практическото занятие е част от заключителните дейности по Проект „Съвместни усилия срещу природните бедствия“ („Joint Efforts Against Natural Disasters“ – JEAND), ROBG 416, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Това съобщиха от Община Мездра.

В учението взеха участие представители на Община Мездра, в качеството й водещ партньор по проекта, и на Инспектората на жандармерията на окръг Мехединци, Румъния, в качеството й на партньор. От българска страна в занятието се включиха доброволното формирование към Община Мездра, екипи на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Районно управление „Полиция“, Център за спешна медицинска помощ – Филиал Мездра, Български червен кръст и Общинско предприятие „Чистота“, а от румънска страна – 10 служители на Инспектората на жандармерията на окръг Мехединци.

По време на учението беше симулирана реална кризисна ситуация: евакуиране и оказване на първа долекарска помощ на пострадали при земетресение, в резултат на което се е активизирало свлачище, земна маса е затрупала изхода на жилищна сграда и е възникнал пожар, евакуиране на населението и обезопасяване на района предвид потенциално възникване на неконтролируем взрив при изтичане на газ от спукан газопровод и оказване на помощ на водач на МПС, който е самокатастрофирал при пожар, възникнал от теча на газ.

Основните цели на занятието бяха участниците в него да приложат на практика придобитите знания и умения за работа в екип при провеждане на спасителни дейности в условия, близки до тези при кризисна ситуация, да демонстрират умения за спасяване на хора и оказване на първа долекарска помощ, отработване на взаимодействието между сформирания на място кризисен щаб и различните институции.

Положителна оценка за видяното дадоха гл. инспектор Васил Иванов – началник на РСПБЗН – Мездра, полк. Йонел Дина-Маною, заместник гл. инспектор на Инспектората на жандармерията на окръг Мехединци и кметът на община Мездра Иван Аспарухов.

В рамките на съвместното учение беше организирана кръгла маса, на която бе обсъдено проведеното практическо занятие, както и Стратегия и План за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион. Участниците в учението посетиха и свлачището в село Игнатица, което беше укрепено по проекта.

Източник: Пресцентър на Община Мездра

Може да харесате още...