Очаквано: Областният управител върна данъците за ново разглеждане

Сподели в социалните мрежи:

В ситуацията на пандемия и свързаните с нея нормативни и естествени рестрикции е недопустимо повишаването на данъчното бреме на гражданите, на малкия и среден бизнес в размера, който е предвиден от Община Видин, изтъква като един от аргументите Любен Иванов.

Днес, 11.01.2022 година, Областният управител на област Видин Любен Иванов върна на Общински съвет Видин решенията му за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и Наредба на Общински съвет Видин за определяне размера на местните данъци като незаконосъобразни.

Още при встъпването си в длъжност Областният управител Любен Иванов заяви категорично, че основната му цел е повишаване на жизнения стандарт на населението и спазване на законността. Върнатите нормативни актове освен, че са приети в нарушение на основни законови правила, нарушават и принципа на справедливостта като мярка в отношенията властимащи – население.

В ситуацията на пандемия и свързаните с нея нормативни и естествени рестрикции е недопустимо повишаването на данъчното бреме на гражданите, на малкия и среден бизнес в размера, който е предвиден от Община Видин. Действително има нужда от повишаване на данъците, но същото следва да бъде извършено постепенно в продължение на няколко години.

Областният управител препоръчва Общински съвет Видин за в бъдеще стриктно да спазва законите на Република България и да се съобразява със законните интереси на гражданите.

Може да харесате още...