Бившият кмет на Видин Герго Гергов осъди прокуратурата за над 80 бона

Сподели в социалните мрежи:

Окръжен съд – Монтана осъди Прокуратурата на Р България да заплати на Гергов – бивш кмет на Община Видин, 80 000 лева обезщетение за неимуществени вреди и 3000 лева обезщетение за имуществени вреди от незаконно повдигнатите му обвинения за извършени престъпления и наложените му ограничителни мерки.

Герго Гергов е бил избран за кмет на Видин през мандат 2011-15 г., а през 2014 г.срещу него е било образувано досъдебно производство на Специализирано звено „Антикорупция” при Софийска градска прокуратура и е бил привлечен за обвиняем с три обвинения – престъпление по служба с цел да набави за себе си облага, незаконно държане на нерегистрирани археологически обекти и незаконно държане на боеприпаси. През 2016 г. му е било повдигнато и четвърто обвинение за престъпление срещу стопанството. Взета му е мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 30 000 лева, изменена впоследствие на 10 000 лева, наложена му е и мярка „Забрана за напускане на Република България, освен с разрешение на прокурор“ и мярка „Отстраняване от длъжност“, които са били отменени през 2015 г. През април 2016 г. воденото от Специализираното звено „Антикорупция“ наказателно производство срещу Г. Г. за престъпление по служба и незаконно притежавани боеприпаси е прекратено, а през ноември 2016 г. е било прекратено и наказателното производство за престъпление срещу стопанството. През юни 2016 г. Г. Г. е бил оправдан от Окръжен съд – Видин по делото за незаконно държане на археологически обекти и присъдата е потвърдена от Апелативния съд. Според подаден от Г. Г. до съда иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ повдигнатите му обвинения и публично предприетите срещу него мерки, сред които влизането на над 30 униформени и цивилни служители на МВР и ДАНС и прокурори от звено „Антикорупция“ в Община – Видин и в дома му, многочасовите обиски, публичното му задържане и отвеждане с патрулен автомобил, пресконференциите на Прокуратурата, в които се изтъквали тежестта на обвиненията и последвалите медийни публикации, в които бил посочван като престъпник, му причинили огромен психичен стрес, влошили здравословното му състояние и уронили достойнството и авторитета му в общината и цялата страна. Вследствие на всичко това, твърди Г. Г. ,той загубил и доверието на избирателите и опитите му да го възвърне в местните избори през 2015 и 2019 г. останали без успех. Затова в исковата си молба Г. Г. претендира за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 200 000 лева / по 50 000 лева за всяко отделно обвинение/ както и обезщетение от 3000 лева за имуществени вреди. Прокуратурата на Р България чрез прокурор от Окръжна прокуратура – Монтана е оспорила както основанията така и размера на исковете, като твърди, че липсват доказателства за претърпените от Г. Г. вреди, които да са пряк и непосредствен резултат от обвиненията. След като се запозна с всички доказателства и изслуша свидетелите по делото съдът прие за безспорно установено, че наказателните производства и делото срещу Г. Г. са приключили с прекратяване поради липса на извършено престъпление и оправдателна присъда, което е основание по ЗОДОВ за ангажиране отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани от прокуратурата. Безспорно установено е също и че вследствие на предприетите срещу него действия, наложените ограничителни мерки и медийните публикации Г. Г. е преживял негативни емоции, страх от наказание за нещо, което не е извършил, бил е публично дискредитиран, засегнато е било доброто му име и авторитет сред обществото, което се е отразило и на здравословното му състояние. Затова ОС – Монтана осъди Прокуратурата на Р България да заплати 80 000 лева обезщетение за неимуществени вреди и 3000 лева обезщетение за имуществени вреди от незаконно обвинение за извършени престъпления заедно със законна лихва до окончателното изплащане, както и 2194 лева разноски по делото. Съдът отхвърли предявения иск за обезщетение за неимуществени вреди над уважения до предявения размер от 200 000 лева, като неоснователен

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок.

Може да харесате още...