Продължава успешно работата по проект „Патронажна грижа + в Община Видин“

Сподели в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнението на проекта, днес бе организирана пресконференция, която се проведе в залата на Общинския съвет. На нея присъстваха заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова – ръководител на проекта и екипът, който работи по него.Борисова подчерта, че реализирането на дейностите по „Патронажна грижа +“ е още едно доказателство, че Общината продължава да намира начини за подкрепа на хората от уязвими групи и хора в нужда по време на епидемичната обстановка. Тя припомни, че проектът се осъществява в две направления.

По Направление 1 дейността е в продължение на изпълнявания от Общината договор по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3. Изразява се в подкрепа на необходимостта от грижи между болниците и специализираните институции, посрещане на нуждата от дългосрочна грижа без институционализация. Фокусът е върху предоставяне на помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда.
Услугите за потребителите се осъществяват по график от следните специалисти: диспечери, медицински сестри/фелдшери, социални работници, домашни помощници, изпълнител, психолог и специалист „Социални дейности“. Проследява се всяко лице от целевата група да може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден за период от 12 месеца. Патронажната грижа се предоставя на минимум 168 лица и включва комплекс от услуги като медицински, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и др.

Лицата, които ползват услугите по тази схема за безвъзмездна финансова помощ попадат в обхвата на целевите групи по проекта: хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12 години, в невъзможност да остави децата си сами.
Направление 2 е свързано с превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности: осигуряване на лични предпазни средства на персонала; мерки за дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги; осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).

Заместник-кметът Борислава Борисова съобщи, че по двете направления на проекта са назначени общо 75 души – 73-ма на трудов договор и двама на граждански. Тя подчерта отново, че изпълняваният проект има двоен ефект, защото от една страна подпомага нуждаещите се потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности, а от друга осигурява трудова заетост на наши съграждани. Това е и един от основните приоритети на общинското ръководство, което ще продължи и занапред да развива успешна социална политика. Борисова изрази очакването си проекта да бъде удължен.

Проектът „Патронажна грижа + в Община Видин” се изпълнява по Договор BG05M9OP001-6.002-0024 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” . Той стартира на 1.02.2021 г. и ще приключи на 28.02.2022 г. Общата му стойност е 1 009 472,88 лв.

Може да харесате още...