Съдът отмени решението на ОБС-Видин, с което се дава половин квадрат за 150 лева без ДДС

Сподели в социалните мрежи:

Припомняме, че такава оферта беше получил Вихрен Матев, който е интернет доставчик в региона.

Според Вихрен Матев общината обявила търг за половин квадрат от покрива на училището в Нов път, като цената била 150 лева, наем на месец без ДДС. Според собственика на интернет компанията, община Видин е трябвало да третира казуса по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/, тъй като съгласно чл.30, ал.5, когато имота е държавна или общинска собственост договора за наем следва да се сключи без провеждането на търг или конкурс.

Така Административния съд отмени решение № 165, взето с Протокол №11 от 30.11.2021 г.на Общински съвет Видин по жалба на „Ай ти мания“, ЕООД, гр.Перник, представлявано от Вихрен Матев.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Ето и казуса, който Ви показахме преди седмица.

Може да харесате още...