Видин Новини Новините МС Темите ТОП Новини

Областният управител призовава всички фирми да кандидатстват за партньори по регионалната програма за заетост

Сподели в социалните мрежи:

Любен Иванов уведомява всички заинтересовани фирми, упражняващи дейността си на територията на област Видин, да заявят желанието си за участие като партньори на общините в област Видин или на областна администрация Видин по регионалната програма за заетост, по която за област Видин са осигурени рекордните 2 481 228,00 лв.

В обхвата на целевата група се включват: продължително безработни лица, безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Правителството на Република България ежемесечно ще заплаща на наетите по програмата лица дължимите заплати, както и нужните данъци и осигуровки. Програмата е с продължителност 6 месеца и фирмите – партньори не трябва да имат публични задължения към държавата и общините.

Заявленията за включване като партньор, изготвени в свободен текст, могат да се подават до 13.05.2022 год. – 12,00 часа в центровете за административно обслужване на общините в Област Видин и в Областна администрация Видин.