Новините МС

Община Белоградчик организира кампания „Сливи за смет“  

Сподели в социалните мрежи:

Проект № BG16M1OP002-4.004-0005 „Белоградчик: Нулеви отпадъци чрез разделно събиране и компостиране в домакинствата“

В периода 20-26 май са предвидени няколко събития насочени към учащи се от местните училища (7-13 годишни). В рамките на кампанията ще бъдат проведени следните събития: образователни турове с цел за отговорно потребление; изготвяне на подходящи материали и информация за час на класа; организиране и провеждане на 3 броя еднодневни работилници за изработване на предмети от отпадъчни хартия, стъкло и пластмаса, събрани в домакинствата. Организиране и провеждане на заключително събитие на кампанията „Сливи за смет“, включващо благотворителен базар на изработените от учениците предмети и викторина на тема „нулеви отпадъци“ с награден фонд за участниците.

Тази публикация е създадена по проект „Белоградчик: Нулеви отпадъци чрез разделно събиране и компостиране в домакинствата“, АДБФП № Д-34-118/24.08.2020 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ с бенефициент Община Белоградчик