НЧ „Постоянство“ с. Дружба свиква Извънредно общо събрание

Сподели в социалните мрежи:

О Б Я В А
Настоятелството на Народно читалище „Постоянство – 1927г.” с. Дружба свиква Извънредно Общо събрание на 28.05.2022г. от 15:00 часа в библиотеката на читалището при следния дневен ред:


1. Отстраняване на членове на читалището
2. Промяна на Устава на читалището
3. Разни

от Настоятелството
*Обявата е поставена на 17.05.2022г. 18:00 часа , съгласно чл. 15 ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 20 ал.1 от Устава на читалището.

Може да харесате още...