„Отговорно потребление“ – детски образователни турове в Белоградчик

Сподели в социалните мрежи:

Проект № BG16M1OP002-4.004-0005 „Белоградчик: Нулеви отпадъци чрез разделно събиране и компостиране в домакинствата“

В рамките на кампания „Сливи за смет“ община Белоградчик стартира организация на детски образователни турове под формата на градска обиколка на групи от по 15 участници – ученици /7-13 г./ от местните училища. Туровете включват беседи и игри за преосмисляне и обсъждане на различни ежедневни теми – употреба и рециклиране на храна, кафе, дрехи, козметика, отпадъци от транспортна техника, електроуреди и др. Доброволци от клуба по компостиране раздадоха подходящи материали за час на класа.

Може да харесате още...