С нов автомобил ще се обслужват потребителите на социални услуги в Мездра

Сподели в социалните мрежи:

Община Мездра се сдоби със специализиран автомобил за превоз на потребители при предоставянето на две нови социални услуги. Това съобщиха от Община Мездра.

Във връзка с изпълнението на Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., Община Мездра закупи ново специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания – автомобил за 6 пътници, водач и 2 места за инвалидни колички. Той е от реномираната марка „Renault Master“.

Мултифункционалният ван ще бъде ползван за извършването на специализиран превоз на потребители при предоставянето на двете нови социални услуги, разкрити наскоро от Община Мездра – Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра“ е на обща стойност 1 783 092,68 лв. 1 515 628, 78 лв. от тях са европейско финансиране, а останалите 267 463,90 лв. – национално съфинансиране. Срокът за неговото изпълнение е 30 месеца – от 17 юни 2021 г. до 17 декември 2023 г.

Проектът се реализира по Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ на ОПРЧР 2014-2020 г.

Източник: Пресцентър на Община Мездра

Може да харесате още...