Представиха резултати от участието на Видин в международния проект „По течението на река Дунав“

Сподели в социалните мрежи:

Днес бяха представени резултатите от участието на Община Видин в международния проект „По течението на река Дунав“, с водещ партньор Европейска къща Будапеща.
В нея се включиха Десислава Тодорова, заместник-кмет „Европейски политики и инвестиции“ и Мариела Савкова, управител на ОИЦ – Видин.

„Целта на проекта е да се изгради мрежа от градове по река
Дунав, които развиват силно регионално сътрудничество и работят
заедно, така че да оползотворяват икономическия потенциал на
макрорегиона и да намаляват социално-икономическите разлики
между отделните дунавски страни“,

обясни Десислава Тодорова.

Дейностите се изпълняват от януари до декември 2022, за това време е изградено успешно партньорство между 10 града от 7 държави по поречието на река Дунав: Германия, Австрия, Унгария, Словакия, Хърватия, Румъния и България.

Община Видин, със съдействието на ОИЦ, участва в изпълнението на две от дейностите по проекта. Първата бе провеждане на допитване до видинските граждани как Европейският съюз може да инвестира парите си по-добре в град Видин. То бе осъществено през юли тази година. В него своето мнение дадоха над 200 видински граждани, които посочиха здравеопазването като най-важната сфера, към която да бъдат насочени европейските инвестиции, следвано от образование и регионално развитие.

Втората дейност е организирано посещение на дунавските партньори в европейските институции, което се състоя от 7 до 10 ноември 2022 г. в Брюксел. От страна на Община Видин в него участие взе управителят на Областния информационен център Мариела Савкова.

По време на днешната пресконференция тя
запозна медиите с програмата на работната визита и основните резултати. „Заключенията са, че институциите в Брюксел са отворени да участват в пряк диалог и сътрудничество с местните власти. Участниците също така се съгласиха, че градовете по поречието на Дунав имат неизползван скрит потенциал, особено по долното течение. Намаляването на различията в Дунавския регион изисква интензивен диалог, а европейските институции трябва да положат усилия, за да отидат на местно ниво и да разберат и отговорят на регионалните потребности“. Савкова допълни, че от страна на хърватския град Вуковар е изразено желание за сътрудничество с Община Видин в сферата на младежките проекти.

„Подобни проекти дават отлична възможност за популяризиране на нашия град, превръщат го в надежден партньор
за развитие на регионалното сътрудничество и използване на неговия природен, културно-исторически и туристически
потенциал. Затова изразявам удовлетворението си от участието наОбщината в този проект и се надявам на нови възможности да развиваме сътрудничеството на град Видин и с други дунавски градове“,

отбеляза Десислава Тодорова.

Источник: Община Видин

Може да харесате още...