Новини

Безработните продължават да намаляват и през август

245 774 са регистрираните безработни в бюрата по труда в края на август, съобщават от Агенцията по заетостта. Намалението спрямо юли е с 12 779 души, а увеличението спрямо август 2019 г. е със 73 131 души. Равнището на регистрирана безработица в страната през август е 7.5%. Агенцията по заетостта отчита спад от 0.4 процентни […]